Nieuws

De Vital Academy komt er aan
02-05-2017

Binnenkort start de Vital Academy, waar we als Vital Innovators onze trainingen in gaan aanbieden.  Wat vinden cursisten nu al van onze trainingen? Hieronder lees je de ervaring van Uzelf: (10 april 2017) “Vital Innovators heeft Uzelf op een prettige en interactieve manier in een workshop van krap 3 uur kennis laten maken met de SROI methode. De methode Social return on investment (SROI) is een internationaal gevalideerde methode die inzicht geeft in waar de ‘benefits’ zitten. Twee redenen voor Uzelf om dit instrument te omarmen. SROI levert argumenten om een barrière als bekostiging te helpen beslechten. Daarnaast is deze methode een waardevolle aanvulling op Health technology assessment (HTA). HTA vindt namelijk plaats in een vroeg ontwikkelstadium. SROI later – in de implementatiefase – en maakt daarmee ook duidelijk wíe de ‘benefits’ ervaren en waar de bekostiging van innovaties vandaan zou moeten komen.  Deze workshop heeft ons duidelijk gemaakt hoe de SROI methode kan helpen om de impact van zelfmanagement innovaties inzichtelijk te maken”.    

lees meer >
Vitaal Twente- een coalitie die groeit
28-04-2017

Enschede, half april.  Vitaal Twente  heeft een open bijeenkomst met meer dan 100 deelnemers uit het zorgveld die meer willen weten over hoe een coalitie de gezondheidszorg en vitaliteit van burgers in de regio kan verbeteren.  We starten met een bewoonster uit Twente zelf: Mevrouw Grijsen vertelt hoe technologie haar helpt om passende beweegoefeningen thuis te doen. Vervolgens heeft Miriam Vollenbroek, voorzitter van het bestuur van Vitaal Twente, haar visie gegeven op vitaliteit en samenwerking in de regio. De volgorde in deze introductie geeft goed aan waar het in deze bijzondere coalitie omdraait:De focus van Vitaal Twente is het vergroten van de vitaliteit van de inwoners van Twente onder meer door de inzet van innovatieve technologie. De kernactiviteiten van Vitaal Twente zijn dus gericht op het ontwikkelen uitvoeren en vergroten van de impact van ideeën en initiatieven van partners in samenwerking. Essentieel criterium bij de keuze voor ideeën en initiatieven is of deze in een behoefte voorzien, schaalbaar zijn en een technologie component kennen. Om tot realisatie en ondersteuning van projecten te komen organiseert Vitaal Twente regelmatig matchmaking bijeenkomsten en activiteiten die de deelnemers in de projecten ondersteunen. Hieronder vindt u een aantal uitkomsten van afgelopen bijeenkomst: Meer partners kunnen meedoen met een

lees meer >
Lage zes
13-04-2017

Het is alweer zo’n 8 jaar geleden dat ik de term ‘lage SES’ voor het eerst hoorde. Ik had een overleg met een hoogleraar en een cardioloog. Ze hadden beiden toen al een mooie staat van dienst, een grote deskundigheid en minstens zo’n grote maatschappelijke betrokkenheid.  Ik mocht met ze samenwerken aan een innovatieve tool voor persoonlijke preventie en we spraken over de grote gezondheidsverschillen in de samenleving. In dat kader viel de term ‘lage 6’. Ik schijf het hier maar even op zoals ik het toen hoorde ‘lage 6’. Ik kende de term niet en wist dus niet wat ik hoorde. Maar klaarblijkelijk was er zoiets als een groep mensen met een ‘lage 6’. Die lage 6 was duidelijk geen medische aandoening, maar desondanks  klonk het als iets dat je niet wilde krijgen. Net als je op school vroeger liever geen lage 6 of een 6 min kreeg, dan had je weliswaar geen onvoldoende maar ook geen echte voldoende. Ik begreep het niet helemaal maar ik kreeg de indruk dat er hier een groep mensen een 6 min voor haar leefstijl kreeg, ofwel een zes min voor gedrag. Ongezond gedrag wel te verstaan: teveel eten, drinken, roken en te

lees meer >
‘Veel zorg kan tegenwoordig ook thuis’- Maar waar gebeurt dat al?
10-04-2017

‘Veel zorg kan tegenwoordig ook thuis.’ Afgelopen zaterdag was er een  nieuwsitem over ziekenhuis zorg die thuis geleverd kan worden in de nabije toekomst.  RTL XL ‘Ziekenhuis zorg kan ook thuis’ Vital Innovators werkt hier ook aan mee via het project Vitaal Thuis. Voor vragen info@vitalinnovators.nl

lees meer >
Hospital@Home monitor
03-04-2017

VitaValley heeft onlangs een startbijeenkomst georganiseerd omtrent een nieuwe ontwikkeling; Hospital@Home, oftewel ziekenhuiszorg thuis. In dit programma zet VitaValley in op veilige, betrouwbare, bruikbare én betaalbare Hospital@Home e-health toepassingen, zoals zorg-op-afstand, telemonitoring, smart sensoring en thuisbehandeling. We stelden onszelf de vraag hoeveel ziekenhuizen al aan de slag zijn met Hospital@Home toepassingen. Als antwoord op deze vraag is de Hospital@Home monitor ontstaan. Om tot de resultaten te komen die weergegeven zijn in de Hospital@Home monitor, heeft er een (online) deskresearch plaatsgevonden. Dit deskresearch heeft zich gefocust op twee onderdelen, namelijk: Nieuwsberichten omtrent Hospital@Home door de jaren heen; Inventarisatie bij ziekenhuizen omtrent de al in gebruik zijnde Hospital@Home toepassingen. De monitor laat zien dat de interesse vanuit de media de afgelopen twee jaar sterk is toegenomen en welke onderwerpen daarbij de meeste aandacht kregen. Opvallend is dat ruim 60% van de gevonden online artikelen gaan over telemonitoring. Daarnaast is te zien dat ruim driekwart van de ziekenhuizen al op een manier bezig is met Hospital@Home. Er zijn in totaal 120 verschillende toepassingen gevonden. Telemonitoring is, in overeenstemming met de grote media-aandacht, hierbij de grote favoriet. Thuisbehandeling volgt op een mooie tweede plaats. Teleconsultatie en beeldzorg lopen hierbij achter. Telemonitoring wordt het vaakst toegepast

lees meer >
Upgrade uw VIPP aanvraag met Vital Innovators
21-03-2017

Wat is de VIPP regeling? ‘’In 2020 hebben alle Nederlanders digitaal toegang tot hun eigen medische gegevens’’, dit is het uitgangspunt van de visie Zorg voor 2020 die is opgesteld door de NVZ. Om regie te kunnen voeren op de eigen gezondheid, is een betere informatiepositie voor de patiënt nodig. Toegang tot de eigen gegevens is daarvoor een vereiste. Om dit te bereiken zullen ziekenhuizen moeten investeren in ICT en vergt dit aanpassingen van de werkwijze van de instelling en zorgprofessionals. Ter stimulatie trekt minister Edith Schippers (VWS) de komende drie jaar 105 miljoen euro uit. Dit alles valt binnen het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP). Het VIPP-programma zorgt voor een stevige impuls om dit mogelijk te maken. Hierbij hebben de instellingen een resultaatverplichting om voor de impuls in aanmerking te komen. VIPP is ontwikkeld door NVZ, in samenwerking met het ministerie van VWS. Het programma loopt tot 1 januari 2020. De kaders voor de subsidieregeling voor ziekenhuizen zijn bekend. De regeling voor revalidatie, dialyse en categorale instellingen volgt later dit jaar. Dit programma zal dezelfde doelstellingen hebben, maar mogelijk met andere accenten. Er zijn subsidies voor verschillende modules mogelijk, waarbij het ontsluiten van de medische gegevens voor de

lees meer >
1 2 3 4 5 10