Onze aanpak

Begeleiding
van A tot Z

Vital Innovators begeleidt organisaties tijdens het innovatietraject. Van start tot en met opschaling, maar ook binnen specifieke fases in een traject. Van idee tot business case tot evaluatie en opschaling. We geven advies, coachen de medewerkers en voeren het projectmanagement uit. Daarbij houden we altijd het einddoel voor ogen: het succesvol implementeren en opschalen van de innovatie.

We maken in ons werk veel gebruik van modellen, methodieken en tools die beschikbaar zijn in het veld. Een aantal daarvan gebruiken we veelvuldig en hebben we zelf met onze eigen ervaringen en inzichten aangevuld. We maken in alle projecten gebruik van onze ‘Zorg Innovatie Funnel’.

Hierin hebben we aangegeven welke activiteiten we uitvoeren en welke hulpmiddelen we hierbij gebruiken. 

Het is mogelijk dat we ondersteunen en adviseren tijdens het gehele traject of dat we een bijdrage leveren in een deelfase.

In elk innovatie proces hanteren we 3 belangrijke principes: verbinden voor impact, meten voor impact en ontwerpen en implementeren voor impact.

Verbinden voor impact

Innoveren doe je niet alleen, want samen sta je sterker. Vital Innovators zoekt daarom altijd de verbinding met zorgaanbieders, verzekeraars, startups en overheid. In coalities realiseren we samen duurzame veranderingen rondom gezamenlijke thema’s. In projecten voor een zorg organisatie betrekken we alle stakeholders binnen en buiten de organisatie om zoveel mogelijk draagvlak en denkkracht te verzamelen. Zo zorgt Vital Innovators voor een succesvollere samenwerking en inbedding van de innovatie in uw organisatie(s).

Meten voor impact

Is de zorginnovatie de moeite waard? Heeft de innovatie de impact die wij voor ogen hebben? Door dit vooraf in kaart te brengen, kan het maatschappelijk rendement worden voorspeld en vervolgens worden gemonitord en geëvalueerd. Vital Innovators gebruikt hiervoor de Social Return on Investment (SROI) methodiek. Deze methodiek wordt internationaal veel toegepast om maatschappelijke impact te bepalen. In Nederland is Vital Innovators de SROI-specialist op het gebied van gezondheidszorg. Als de eerste meting is neergezet, kunnen alle relevante variabelen periodiek gemeten worden en is het succes van de opschaling continu inzichtelijk.

Ontwerpen en Implementeren voor impact

Om een nieuwe interventie, zorgpad of hulpmiddel uiteindelijk voldoende op te kunnen schalen, zal al in het begin goed nagedacht moeten worden over het ontwerp en concept. Hierbij stelt Vital Innovators altijd de patiënt/cliënt centraal en wordt rekening gehouden met eventuele aanpassingen in een later stadium. Met behulp van de Agile of Lean methodiek en best practices is het mogelijk om in kleine stappen een innovatie wendbaar te implementeren. We zorgen hierbij met advies, coaching en projectmanagement voor een succesvolle invoering in de praktijk met uiteindelijke regie door uw eigen organisatie.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

Heeft u vragen, behoefte aan meer informatie of wilt u gewoon een keer vrijblijvend kennismaken?
Neem dan contact met ons op! We vertellen u graag meer over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

Wij helpen u graag verder

Vul hier uw gegevens in en we komen zo snel mogelijk bij u terug!

Contactgegevens

Wordt jij onze nieuwe collega?

Vul hier je gegevens in en we komen zo snel mogelijk bij je terug.