Nieuws

De waarde van zorginnovatie

Aan innovatieve ideeën en initiatieven in de zorg geen gebrek. De één in potentie nog impactrijker en waardevoller dan de ander. Maar op welke zorginnovaties zetten we in en op welke niet? Hiervoor is het nodig om vooraf de waarde van zorginnovaties te bepalen. Maar hoe doe je dat?

Instrumentarium voor impactmeting

Wie de impact van een zorginnovatie wilt bepalen moet een keuze maken uit een schijnbaar overvloedig instrumentarium van methoden en technieken met afkortingen als MKBA, SROI, HTA en KEA. De keuze voor een instrument hangt af van de fase waarin de zorginnovatie zich bevindt en het doel van de evaluatie.

De twee waar de meeste vragen bij ons over binnen komen, de SROI methode en HTA, zijn beiden gestructureerde, internationaal wetenschappelijk verankerde methoden om de impact van zorginnovatie te bepalen. Beide methoden kunnen ingezet worden om tot de juiste keuzes te komen en zo de grootste waarde te creëren in de zorg.

In beleidsonderzoek wordt veelal de Health Technology Assessment (HTA)toegepast. HTA is een multidisciplinaire vorm van beleidsanalyse die, afhankelijk van de opzet, de medische, sociale, ethische en economische implicaties bestudeert van (technische) interventies in de gezondheidszorg. HTA wordt gebruikt om beleidsbeslissingen te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het pakketbeheer van het basispakket of bij keuzes voor bevolkingsonderzoek.

Ook de SROI methodiek leent zich voor dit soort vraagstukken. Bij SROI gaat dat altijd met inachtneming van alle maatschappelijke investeringen en opbrengsten. Deze worden in gezamenlijkheid met alle stakeholders vastgesteld en gewaardeerd. SROI is daarmee een praktisch management tool, participatief, integraal én operationeel.

Specifiek voor het beoordelen van eHealth interventies concludeerden Nictiz en Zorginstituut Nederland:

SROI houdt daardoor, meer dan andere methoden, rekening met de fragmentatie in de zorg of de ingewikkelde bekostiging die bijvoorbeeld investeringen ontmoedigt omdat de baten elders vallen’.

Wij maken op basis van deze bewezen methodiek de investeringen en opbrengsten van zorginnovaties inzichtelijk. Het proces en de uitkomst van een SROI analyse leiden regelmatig tot inzicht bij de stakeholders om budgetten te her-alloceren of om anders te contracteren.

SROI en HTA sluiten in toepassing en methodologie op elkaar aan. Verschillende onderliggende technieken en onderzoeksmethoden (zoals het meten en waarderen van kosten en opbrengsten) zijn hetzelfde. Bij de keuze van de aanpak is het van belang het doel van de impactanalyse op het vizier te hebben. Afhankelijk van het stadium waarin de zorginnovatie zich bevindt is dit bijvoorbeeld; het overtuigen van investeerders, het betrekken van stakeholders of het inbedden van de zorginnovatie in waardegedreven contractering.

Wat is de waarde van uw zorginnovatie?

Vital Innovators is dé specialist in Nederland op het gebied van het meten van de impact van zorginnovatie. Wij maken in onze Social Return on Investment (SROI) analyses gebruik van de uitkomsten van HTA en KEA onderzoek en werken bij specifieke onderzoeksvragen samen met de onderzoeksinstellingen die hierin zijn gespecialiseerd.

Wij maken impact analyses voor patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, gezondheidsfondsen, zorgverzekeraars, overheden en zorginnovatie start-ups. Graag adviseren wij u over een aanpak die voor u het beste past.

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Pim Ketelaar pketelaar@vitalinnovators.nl

Nino Bellengé nbellenge@vitalinnovators.nl

Meer Nieuws