Onze diensten

Ontwikkelen
strategie & roadmap

Heeft u een (digitale) strategie en weet iedereen in uw organisatie daarvan? Toetst u jaarlijks de door uw organisatie behaalde doelen en of uw strategie aanpassing behoeft? Kijkt u regelmatig naar nieuwe ontwikkelingen en welke kansen deze kunnen betekenen voor uw organisatie?

Wij helpen u graag met het vormgeven en de invulling van uw strategie en roadmap. Het kan hierbij gaan om een nieuwe visie en strategie voor het digitaal/eHealth domein als integraal element van de (toekomstige) organisatie. Maar ook helpen we bij de review en doorontwikkeling van de totale zorgstrategie. Daarbij geven we tevens inzicht in de nieuwste trends op gebied van zorg innovatie en bepalen we samen welke kansen en uitdagingen dit biedt voor uw organisatie.

Organiseren
van innovatie

Denkt u in uw organisatie na over de waarde van innovatie? Is er iemand in uw organisatie verantwoordelijk voor innovatie in de zorg? Is innovatie bijzaak voor u of is het één van de belangrijkste processen in uw organisatie? Denkt u vooral aan de huidige operatie of ook al aan de toekomst? Heeft u al een innovatie roadmap en agenda?

Succesvolle organisaties zien innovatie als een belangrijk bedrijfsproces en geloven dat het organiseren hiervan aandacht verdiend. Naast ‘organische innovatie’ en het hebben van een innovatieafdeling of laboratorium is er namelijk een heel spectrum beschikbaar aan beter passende vormen voor continue verbetering. Wij hebben veel ervaring met de inzet, inrichting en inbedding van innovatie (processen) in zorgorganisaties. We analyseren de huidige situatie aan de hand van een innovatie volwassenheidsmodel en stemmen gezamenlijk de fase ambities af. Met onze eigen ‘Zorg Innovatie Funnel’ als framework richten we daarna passende processen in voor ideevorming, propositie ontwikkeling, piloting, toetsing en opschaling.

Vormgeven
van eHealth processen

Heeft u duidelijk voor ogen welke strategie en innovatie agenda u wilt volgen maar heeft u hulp nodig met ideevorming of het neerzetten van een concept voor een specifiek nieuw proces of product? Om iets los te krijgen of om iets echt goed te ontwerpen?

Onze health innovators hebben in de afgelopen 10 jaar vele zorgvernieuwingen schaalbaar vormgegeven en geïmplementeerd. Vaak worden we betrokken vanaf de start en bepalen samen met de organisatie wat het doel is, voor welke doelgroep en wat de waarde propositie moet zijn. We halen de eisen en wensen van de verschillende stakeholders naar boven en maken de klantreis inzichtelijk met mogelijke aanpassingen in huidige processen en producten. Met input van experts en goede voorbeelden uit het werkveld maken we met het team een eerste ‘ontwerp’ van het nieuwe proces of product. We hanteren een versimpelde Google design sprint aanpak om snel tot een MVP voorstel te komen voor vormgeving van de oplossing. Alle elementen voor een werkend zorgpad worden hierin meegenomen (processen, organisatie en benodigde tooling) om tot een succesvolle implementatie en inbedding te kunnen komen.

Analyseren
maatschappelijke waarde (SROI)

Weet u wat de toegevoegde waarde is van een bepaald proces, interventie of systeem dat u wilt implementeren? Maakt u business cases voor alle projecten die u uitvoert? Kijkt u voor de impact van een nieuw/veranderd proces of systeem ook naar stakeholders buiten uw eigen organisatie?

Om de overall waarde van zorg innovaties te kunnen bepalen, heeft Vital Innovators de internationale SROI methodiek (Social Return on Investment) naar Nederland gehaald en toegesneden op de zorg. Wij begeleiden hiermee diverse organisaties binnen het zorg-en sociaal domein met de uitvoer van een maatschappelijke waardebepaling.  Tijdens een SROI traject brengen we de (veranderde) client/patient reis in kaart en detailleren de Routes naar Waarde van de nieuwe interventie op de Quadruple Aim. Samen met alle relevante stakeholders wordt daarmee een volledige Impact Matrix gemodelleerd. Dit geeft waardevolle inzichten in de verschillende bijdragen van de betrokken organisaties. Uiteindelijk valueren we alle kosten en baten en wordt de SROI berekend die de daadwerkelijke (kwantitatieve) waarde weergeeft van een nieuw proces, interventie of systeem.

Herontwerpen
van zorgpaden

Heeft u inzicht in al uw processen en zorgpaden en zijn ze allemaal op orde? Of gaan er ook bij u veranderingen plaatsvinden omdat u wilt zorgen dat zaken efficiënter gaan verlopen? Is uw samenwerking met partijen in de regio al optimaal ingericht of maakt u net een start met netwerkzorg?

Inzicht in eigen processen en zorgpaden én veranderingen in het zorglandschap door nieuwe wetgeving of regelingen leiden vaak tot veranderingen in processen van uw eigen organisatie. Efficiënter willen werken vanuit eigen motivatie of anders willen samenwerken met andere partijen ook. Zorgpaden en werkprocessen zullen opnieuw ingericht moeten worden. Wij hebben ervaring binnen diverse organisaties met veranderingen en herontwerp en zorgen dat dit in goede banen wordt geleid.

Regie bij Implementaties

Hoe is uw interne project en advies organisatie opgezet? Is er genoeg capaciteit om alle projecten te managen die bij u in de organisatie elk jaar lopen? Is er genoeg kennis van zorg, innovatie en verandermanagement om hierin uw medewerkers en afdelingen te ondersteunen?

De ervaring van onze Health Innovators is erg breed en divers. Wij helpen organisaties altijd vanuit de inhoud en een projectmatige manier van werken. Indien er behoefte is aan inhoudelijke ondersteuning helpen we met de opzet, uitwerking én inbedding van processen en systemen. Daarnaast kunnen we ook ondersteunen bij de opzet van een projectbureau of het leveranciersmanagement. Met onze kennis en ervaring op gebied van programma- en projectmanagement ontzorgen wij veel organisaties vanuit deze rol. Bijvoorbeeld bij implementaties met o.a. systeem selectie, het projectplan, aansturing van alle partijen en budgetbewaking.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

Heeft u vragen, behoefte aan meer informatie of wilt u gewoon een keer vrijblijvend kennismaken?
Neem dan contact met ons op! We vertellen u graag meer over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

Wij helpen u graag verder

Vul hier uw gegevens in en we komen zo snel mogelijk bij u terug!

Contactgegevens

Wordt jij onze nieuwe collega?

Vul hier je gegevens in en we komen zo snel mogelijk bij je terug.