Nieuws

eHealth monitor 2016: Verleiden, koppelen en betalen

Gisteren publiceerde Nictiz de eHealth-monitor 2016, de jaarlijkse State of the Union van Nederland eHealth land. Ondanks de positieve ontwikkelingen rondom de inzet van eHealth in de eerstelijns GGZ valt een aantal hardnekkige belemmeringen op. Die kunnen we alleen adresseren door een tandje bij te zetten in de samenwerking. En ja: ook door meer regie in de zorgpolder.

Verleiden

Patiënten hebben onvoldoende idee van wat er met eHealth kan. De meerwaarde vanuit patiëntperspectief moet duidelijker worden. Goede voorlichting en communicatie zijn hierbij essentieel: hoe zorg je ervoor dat gebruikers een voor hen goede keuze kunnen maken uit het steeds groter wordende aanbod? Hoe speel je in op de wensen en mogelijkheden van verschillende gebruikersgroepen? Hoe verleid je tot gebruik? Gebruiksgemak en design thinking speelt hier een belangrijke rol. Van belang om hierin samen op te trekken en geleerde lessen te delen. Goed voorbeeld is de rapportage over de opschaling van PAZIO, een uniform eHealth portaal voor zorg en welzijn.

Koppelen

Nog een hardnekkig obstakel: het gebrek aan uitwisselbaarheid van verschillende informatiesystemen in de zorg. Zorgprofessionals en patiënten hebben er last van als er niet gekoppeld kan worden, het kost de samenleving handenvol geld en is een risico voor de kwaliteit van zorg. Gebruikers en betalers van eHealth oplossingen moeten de toepassing van open standaarden afdwingen. De vrijblijvendheid voorbij dus. Hier ligt een kans voor de 105 miljoen euro die Schippers investeert in de inzage van het eigen patiëntendossier. Een belangrijke voorwaarde voor ziekenhuizen om in aanmerking te komen voor een bijdrage is dat zij daadwerkelijk resultaat halen: dat zij vanaf 2018 alle patiënten digitaal inzage bieden in de gegevens en dat dit per 2020 ook gestandaardiseerd gebeurt.

Betalen

De structurele financiering van eHealth is, naast de koppelbaarheid van informatiesystemen, het meest genoemde obstakel door zorgprofessionals. Tarieven die zorgen voor de juiste financiële prikkels bij alle belanghebbenden (patients, professionals & payers) zijn hierbij cruciaal. Gedeelde lange termijn visie en meerjaren afspraken zijn hiervoor nodig. Beleidsonzekerheid schrikt investeringen in eHealth af.
Hoe kan het ook? Vitaal Thuis, een coalitie van ruim 60 partijen uit de zorg, het bedrijfsleven en kennisinstellingen die samenwerken aan de grootschalige implementatie van thuiszorgtechnologie, heeft een handreiking contractering thuiszorgtechnologie opgesteld. Deze handreiking biedt zorgkantoren, zorgverzekeraars en zorgaanbieders praktische en concrete handvatten om te komen tot goede afspraken over lange termijn financiering van thuiszorgtechnologie.

Meer Nieuws