EHealth ontwerp draagbare kunstnier

Inventarisatie voor de Nierstichting van de eHealth vereisten om te komen tot een afbakening van de technische scope van de ontwikkeling van de draagbare kunstnier.

De draagbare kunstnier nadert een stadium waarin concreter invulling gegeven moet worden aan de eisen voor, en voorbereiding op implementatie. Belangrijke randvoorwaarden voor de implementatie van de draagbare kunstnier, en andere flexibele dialysevormen, zijn een goede uitwisseling van het elektronisch patiënten dossier en consultatie op afstand tussen patiënt en zorgverlener.

Voor de Nierstichting heeft Vital Innovators in kaart gebracht wat de eHealth vereisten zijn die meegenomen dienen te worden bij de ontwikkeling van de draagbare kunstnier.

We hebben daartoe de gebruikerseisen van de verschillende stakeholders (patiënten, nefrologen, dialyseverpleegkundigen, leveranciers etc.) vertaald in high level specificaties waarop keuzes voor hardware en software gemaakt konden worden. Hierbij is zoveel mogelijk rekening houdende met grootschalige internationale uitrol.

De eisen zijn meegenomen in de huidige van de draagbare kunstnier, die momenteel in een klinische setting wordt getest.

Bekijk meer cases

Opzetten concept zorginnovatie.nl

Vital Innovators bedacht het concept en maakte de eerste implementatie van www.zorginnovatie.nl. Vanuit de vraag om de zorg te helpen met innovatie en vooral om het te verbreden tot een initiatief van vele regionale en landelijke netwerken gericht op het innoveren van de gezondheidszorg.

Lees verder »

Wij helpen u graag verder

Vul hier uw gegevens in en we komen zo snel mogelijk bij u terug!

Contactgegevens

Wordt jij onze nieuwe collega?

Vul hier je gegevens in en we komen zo snel mogelijk bij je terug.