Nieuws

Het internet der dingen komt (vitaal) thuis

Het Internet der dingen rukt op. Alle apparaten, van auto’s en koelkasten tot tandenborstels en sensoren verbonden met elkaar en met ons via internet. De beloftes van het Internet of Things (IoT) zijn groot, de verwachtingen hooggespannen. Zo ook op het gebied van slimme thuiszorgtechnologie. Voor inlossing van deze beloftes zijn open standaarden cruciaal.

Versnippering
Thuiszorgtechnologie is een cruciale sleutel om ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen.
Met één druk op de knop professionele hulp inroepen, slimme sensoren die mensen thuis in de gaten houden, beeldbellen met een verpleegkundige: de voorbeelden zijn legio en de beloften groot.
Desondanks is er van grootschalige toepassing nog geen sprake. Huidige oplossingen zijn veelal versnipperd, incompatibel en (te) kostbaar. De keuzevrijheid is beperkt. Hierdoor is het maatschappelijke potentieel van thuiszorgtechnologie onderbenut.

Open moet het zijn…
De massale opschaling van thuiszorgtechnologie vraagt om open standaarden. Open standaarden die veilig, betrouwbaar en schaalbaar zijn. Hackers die je thermostaat of verlichting overnemen zijn vervelend, maar als ze kunnen inbreken op je hartmonitoring of medicijndispenser is dit levensgevaarlijk. Ondanks de naar schatting 5 miljard apparaten die momenteel online staan, staat de standaardisatie nog in de kinderschoenen.
Op het gebied van het Internet of Things ontstaat momenteel een wirwar van standaarden en protocollen, ieder met zijn eigen aanhangers en toepassingsgebied. Bij opkomende technologieën is dit een normale gang van zaken, hierbij hoort een strijd tussen standaarden en koninkrijken waarbij fabrikanten en andere belanghebbenden ieder proberen hun belangen te behartigen.
We zien nu ook al consolidatie van sterkere coalities. Voor daadwerkelijke doorbraak van thuiszorgtechnologie is het open karakter van de standaarden en protocollen cruciaal. Een belangrijke reden voor het niet opschalen van thuiszorgtechnologie is momenteel juist het gebrek aan open standaarden en compatibiliteit. Zeker gezien de noodzaak tot koppeling met bestaande zorgsystemen. Dit is geen markt waar alleenheersers de scepter kunnen zwaaien met gesloten, proprietary oplossingen.

Vitaal Thuis
VitaValley nam samen met ActiZ, KIEN en Vilans het initiatief voor Vitaal Thuis: een coalitie van inmiddels ruim 50 partijen uit de zorg, het bedrijfsleven en kennisinstellingen die samenwerken aan de grootschalige implementatie van thuiszorgtechnologie.

Vitaal Thuis staat voor de grootschalige implementatie van thuiszorgtechnologie. De ontwikkeling van specificaties die door alle stakeholders worden erkend en gebruikt is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Vitaal Thuis staat voor open standaarden: standaarden die worden ontwikkeld en onderhouden door een not for profit organisatie en die voor iedereen beschikbaar zijn. De IoT ontwikkelingen worden hierbij nauwlettend in de gaten gehouden.

Voorbij het kastje en de muur
Ambitie van deze krachtenbundeling: het kastje van de ene leverancier werkt samen met het kastje van de andere leverancier. En (figuurlijke) muren vervagen. Dus niet meer van het kastje naar de muur, maar veilige en betrouwbare zorg-op-afstand, onafhankelijk van tijd en plaats. Een vruchtbaar ecosysteem met gezonde prikkels voor alle belanghebbenden. En vooral de versnippering voorbij: betaalbare thuiszorgtechnologie breed beschikbaar ten behoeve van langer veilig, verzorgd en vitaal thuis wonen.

Meer Nieuws