Inrichting Zelfmeting voor chronische patiëntenzorg

Een mooi project dat we hebben uitgevoerd met huisartsenzorggroep HOOG is het compleet inrichten van “Zelfmeting”; zorgpaden voor thuismeting van chronische (ketenzorg) patiënten in huisartsenzorg.

Een mooi project dat we hebben uitgevoerd met huisartsenzorggroep HOOG is het compleet inrichten van “Zelfmeting”; zorgpaden voor thuismeting van chronische (ketenzorg) patiënten in huisartsenzorg.

In deze eerste fase van het totale  programma kunnen CVRM patiënten hun thuisgemeten bloeddruk (over een periode van 5 tot 7 dagen) digitaal doorgeven via het patiëntportaal. De meetwaarden, inclusief gemiddelde, komen geautomatiseerd binnen in het HIS. Hiermee heeft de praktijk direct inzicht hoe goed de bloeddrukwaarden zijn.

De succesfactor in het project was onze focus op het proces van de complete zorgpaden opzet en niet louter het inzetten van een systeem. Samen met het interne projectteam is daarom veel aandacht gegeven aan de inbedding van zelfmeting in de werkprocessen en het ontzorgen van deelnemende praktijken hierin.

 

Achtergrond

Veel huisartsenpraktijken vragen hun (CVRM-)patiënten om thuis hun bloeddruk te meten. Een thuismeting is namelijk betrouwbaarder dan een bloeddrukmeting in de spreekkamer (“witte jassen bloeddruk”). De patiënt geeft hierbij de metingen vervolgens door aan de huisartsenpraktijk via een briefje, mailtje of per telefoon. Dat kan slimmer!

Het opzetten van Zelfmetingen is een onderwerp binnen het programma Toekomst Bestendige Huisartsen Zorg bij HOOG huisartsen. In een aantal fases in 2022 en 2023 wil de zorggroep hierin stappen zetten en heeft Vital Innovators gevraagd om hierbij te ondersteunen.

 

Aanpak & ambitie

In de voorbereidende fase zijn we aan de slag gegaan met de ambitie bepaling en de opzet van een roadmap voor de fasering en onderliggende projecten. We hebben hiervoor een marktverkenning uitgevoerd (ontwikkelingen in zelfmonitoring en thuismeten, bestaande oplossingen & leveranciers, lessons learned) ter inspiratie van het chronische zorgteam van kaderartsen, consulenten en medische directie. In een aantal sessies is de ambitie en doelstelling afgestemd om in een drietal fases van thuismeten naar zelfzorg en uiteindelijk tot zelfregie te komen.

Zelfmeten van key waardes binnen CVRM, DM en COPD ketenzorg kan gemak opleveren voor patiënt en praktijkmedewerkers, leiden tot meer zelfregie voor patiënten, de efficiëntie in de praktijk verhogen door digitalisering en het mogelijk maken om meer tijd voor patiënten in te zetten waar nodig.

 

Zelfmeting voor CVRM patiënten

In de eerste fase van zelfmeting hebben we de inrichting van bloeddruk zelfmeting voor CVRM ketenzorg patiënten opgepakt.

We hebben de gehele (gewenste) patiënt en professional reis in kaart gebracht om op alle relevante punten het zelfmeten te kunnen organiseren. Dit betekende niet alleen het herontwerp en configureren van de benodigde tooling maar ook het ontwikkelen van communicatiemateriaal en instructies voor patiënten, integratie met het HIS voor verwerking en beoordeling, het uitwerken van instructies voor praktijk medewerkers en het integreren in de ketenzorg protocollen.

Hierbij hebben we de opleiding voor praktijken verzorgd, aanschaf en korting op bloeddruk meters geregeld en gezorgd dat alle communicatie voor patiënten en medewerkers vanaf één plek beschikbaar is.

 

Resultaat en vervolg

Na de kick-off met 60 deelnemende praktijken werden al snel de eerste patiënten uitgenodigd voor deelname aan het programma. In de daarop volgende maanden groeide het gebruik van zelfmetingen door patiënten significant.

Tijdens de eerste tussentijdse evaluatie zagen deelnemende praktijken al de effecten op zelfregie, inzicht in gezondheid en efficiëntie als gevolg van proces digitalisering.

“Het scheelt tijd, het is preciezer, patiënten krijgen meer regie door de metingen zelf naar hun dossier te sturen. Het scheelt papierwerk.” – POH

Ruim 70% van de praktijken raadt vanuit hun ervaring de inzet van Zelfmetingen aan aan andere praktijken en vindt dat de inzet van zelfmetingen bijdraagt aan het toekomstbestendiger maken van de huisartsenzorg.

Verdere optimalisatie en uitrol in 2023 heeft de focus op reduceren van de totaal benodigde consult(tijd) en het kunnen verlenen van meer persoonsgerichte ketenzorg. Ook zullen zorgpaden voor andere chronische patiëntgroepen (DMII) worden ingericht.

 

Bekijk meer cases

Opzetten concept zorginnovatie.nl

Vital Innovators bedacht het concept en maakte de eerste implementatie van www.zorginnovatie.nl. Vanuit de vraag om de zorg te helpen met innovatie en vooral om het te verbreden tot een initiatief van vele regionale en landelijke netwerken gericht op het innoveren van de gezondheidszorg.

Lees verder »

Wij helpen u graag verder

Vul hier uw gegevens in en we komen zo snel mogelijk bij u terug!

Contactgegevens

Wordt jij onze nieuwe collega?

Vul hier je gegevens in en we komen zo snel mogelijk bij je terug.