Kwartiermaker Ziekenhuiszorg Thuis

We hebben het programmamanagement ingevuld voor het samenstellen van een landelijke coalitie met als doel bewustwording en brede implementatie van veilige, betrouwbare, bruikbare en betaalbare zorg thuis met behulp van e-health.

Steeds meer zorg vindt plaats buiten de muren van het ziekenhuis – een ontwikkeling die de komende jaren alleen maar zal toenemen. Veel ziekenhuizen zetten om deze reden in op Ziekenhuiszorg Thuis toepassingen. Patiënten krijgen toegang tot hun eigen medisch dossier en er worden meer mogelijkheden gecreëerd om, onafhankelijk van plaats en tijd, zelf de lichaamsfuncties of algemene gezondheidsstaat te meten en hierover te communiceren met hun zorgverlener.

Te veel initiatieven, proeven en pilots hebben geen duurzaam perspectief en de kennisuitwisseling is beperkt. Ondanks de groeiende hoeveelheid initiatieven liggen er dus grote gezamenlijke uitdagingen op het gebied van onder meer financiering, technologie en inbedding in het zorgproces. Tegelijkertijd liggen er duidelijke kansen voor zowel care als cure organisaties om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren en de patiënt daadwerkelijk meer regie te geven.

Kortom: Hoe komen we tot veilige, betrouwbare, bruikbare en betaalbare oplossingen die, bij bewezen meerwaarde, breed opgeschaald kunnen worden met maximale maatschappelijke impact? Om deze vragen te beantwoorden heeft VitaValley het initiatief genomen voor een programma waarin we met alle stakeholders de krachten zijn gebundeld. Het gezamenlijke doel: brede implementatie van veilige, betrouwbare, bruikbare en betaalbare ziekenhuiszorg thuis met behulp van e-health.

Vital Innovators heeft voor VitaValley het programma management van de coalitie uitgevoerd.

Bekijk meer cases

Strategie & Roadmap Vitaal Thuis

Vital Innovators heeft met Actiz en VitaValley sinds 2013 samengewerkt aan Vitaal Thuis. Sinds 2014 wordt er gewerkt in een kerncoalitie met KIEN, Vilans, CZ, cliëntenorganisaties en twaalf innovatieve zorgaanbieders.

Lees verder »

Wij helpen u graag verder

Vul hier uw gegevens in en we komen zo snel mogelijk bij u terug!

Contactgegevens

Wordt jij onze nieuwe collega?

Vul hier je gegevens in en we komen zo snel mogelijk bij je terug.