Nieuws

Leren van zorginnovaties in het buitenland

Innovatief inspelen op transities. Hoe doe je dit als zorgorganisatie? Het lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Toch zijn er een aantal mooie voorbeelden in Nederland te vinden van zorginstellingen die de transities in het zorgstelsel als kans hebben aangegrepen.

Inzicht in Nederlandse zorgmarkt
Deze zomer nam ik deel aan de Summerschool ‘De Nederlandse Zorgmarkt’. Een 4-daags programma dat meer inzicht geeft in het Nederlandse zorgstelsel. Als health innovator (of liever gezegd niet-beleidsmedewerker) viel het me op dat er een groot gat zit tussen het beleid en de daadwerkelijke praktijk. De vertaalslag van beleid naar praktijk is complex, en zowel overheden als zorginstellingen worstelen hiermee.

Een inspirerend verhaal
Een van de presentaties over de praktijk inspireerde mij echter enorm: het verhaal van Gaby Coolen, projectmanager bij Pameijer. Een interessant voorbeeld van een organisatie die de veranderingen in het zorgstelsel juist als verbeterkans voor haar eigen organisatie en cliënten heeft aangepakt. In 2012 is Pameijer gestart met de voorbereidingen, zo heeft er onder andere een wijziging in de organisatiestructuur plaatsgevonden. Het aanbod is hierdoor vraaggericht (vanuit de cliënt geredeneerd) opgebouwd. Daarnaast heeft Pameijer verschillende innovatieve concepten uit het buitenland opgepikt, de werkwijze vertaald naar de Nederlandse praktijk en geïmplementeerd. Waarom zelf het wiel uitvinden als het elders al is gedaan? Enkele concrete voorbeelden:

Buurtcirkel
Dit innovatieve concept vindt zijn oorsprong in Groot- Brittannië. De basis voor het Buurtcirkel concept is de methode ‘community supported networks’ van Keyring. Een Buurtcirkel bestaat uit 9-12 mensen met een ondersteuningsvraag. De deelnemers wonen in dezelfde wijk, wederkerigheid staat hier centraal. De deelnemers helpen elkaar met alledaagse dingen en worden hierbij ondersteund door een professionele coach en een vrijwilliger die hen wegwijs maakt in de buurt. Deelnemers benutten elkaars talenten en beseffen weer dat ze ertoe doen en waarde hebben voor anderen. Dit draagt bij aan hun welzijn en er is minder professionele zorg nodig.

Buurtcirkel zorgt ervoor dat:

  • Mensen minder afhankelijk zijn van professionele zorg- en dienstverlening;
  • Mensen weer burger zijn in plaats van cliënt;
  • Professionals minder dominant worden in iemands leven.


Howie the Harp™
Dit concept komt uit Amerika. Het is gebaseerd op het peer-to-peer concept en gaat ervan uit dat elk mens een waardevolle bijdrage kan leveren aan zijn eigen leven, dat van anderen en aan de samenleving. Ook mensen die te maken hebben (gehad) met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Howie the Harp™ is een eenjarige opleiding tot ervaringsdeskundige voor mensen met cliëntervaring in de psychiatrie of verslavingszorg. De opleiding draagt bij aan persoonlijk herstel en gezamenlijk empowerment. Daarnaast vergroot Howie the Harp™ maatschappelijke kansen en draagt de opleiding bij aan een succesvolle (r)entree op de arbeidsmarkt. In Nederland zijn er inmiddels al drie Howie the Harp vestigingen , in Rotterdam, Arnhem en Tilburg. Klik hier voor een kort filmpje over Howie the Harp™.

Deze innovaties zetten de cliënt in hun kracht: er wordt uitgegaan van wat mensen zelf kunnen, het brengt de zorg dichtbij en geeft het een menselijk gezicht.

Pameijer en Vital Innovators hebben een mooie gemene deler. We willen innovaties niet voor onszelf houden, maar toegankelijk maken voor iedereen. Het is zo zonde om het wiel opnieuw uit te vinden. Laten we van elkaar leren en elkaar helpen. Dit is in mijn ogen noodzakelijk om beleid te vertalen naar succesvolle veranderingen in de praktijk en samen de zorg te innoveren!

Door: Hanne Schlaghecke
Meer weten? Neem contact op via hschlaghecke@vitalinnovators.nl

Meer Nieuws