Nieuws

Vital Innovators start met TopClass Intrapreneurship

Een impuls voor meer leiderschap, innovatie en ondernemerschap in de zorg

Er wordt al jaren geroepen dat de zorg behoefte heeft aan meer lef en ondernemerschap. Maar hoe verhoog je nu daadwerkelijk het innovatief vermogen van de organisatie? En wat is hiervoor nodig ? Er zijn veel organisaties op het gebied van welzijn, preventie en zorg die hiermee worstelen. Daarom heeft Vital Innovators het initiatief genomen een Topclass Intrapreneurship te ontwikkelen.  Hierin worden innovatietalenten uitgedaagd om hun innovatievermogen naar de ‘next level’ te brengen.

TopClass Intrapreneurship 

De TopCass biedt deelnemers een unieke combinatie van inspirerende topsprekers van binnen en buiten de zorg, reflectie en coaching op persoonlijke leiderschap en praktisch aan de slag gaan met nieuwe instrumenten en de eigen casus.

Met een uitgebalanceerd programma van topsprekers, vernieuwende workshops en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling in een complexe omgeving, biedt Vital Innovators in de periode april – juni 2017 dit nieuwe opleidingsprogramma aan. Onder de naam TopClass Intrapreneurship wordt de combinatie gemaakt van  ‘leren, innoveren en ondernemen’. De TopClass heeft als doel de persoonlijke innovatiekracht van programmamanagers, projectleiders en innovatiemanagers te versterken en zo het innovatieve vermogen van organisaties te vergroten.

Het programma telt zes dagen en kent vier pijlers: ‘Inspiratie, Reflectie, Realisatie en Community’ in combinatie met een persoonlijk coaching traject. Dilemma’s als innovatie versus business as usual, zelf ontwikkelen of samenwerken, koploper zijn of even geduld bewaren en co-creëren met de patiënt komen aan de orde. Ook worden diverse instrumenten aangereikt, zoals het maken van een maatschappelijke businesscase en het vormen van coalities.

Vital Academy

De TopClass Intrapreneurship is bovendien de start van de Vital Academy. Een platform voor organisatie, experts en innovatoren om kennis en ervaringen te delen op het gebied van innoveren, leiderschap en ondernemerschap. Samen met haar partners verbetert Vital Innovators de gezondheidszorg en de vitaliteit van mensen. “Wij hebben inmiddels heel wat ervaring opgedaan bij het realiseren impact. Ons werkterrein is het vormen en ondersteunen van coalities die innovaties duurzaam willen inbedden”, zegt programmaleider Maarten Ploeg. “Een uitvraag onder onze partners leverde op dat er behoefte is om deze ervaring te bundelen, versterken en delen. Vital Academy is de plek waar we deze kennisdeling gaan oppakken”.

Wilt u meer weten over deze TopClass, dan leest u in deze digitale brochure meer. U kunt zich hier ook aanmelden. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de projectcoördinator, Janneke de Groot via jdgroot@vitalinnovators.nl

TopClass Intrapreneurship is een initiatief van Vital Innovators, een sociale onderneming volledig gericht op innovatie in de gezondheidszorg. Vital Innovators realiseert vernieuwende oplossingen die bijdragen aan vitaliteit, welzijn en de kwaliteit van zorg.

Meer Nieuws