Nieuws

Nieuwe Health Innovator

Het team van Vital Innovators is wederom versterkt met een nieuwe Master in Health Innovation. Frank Hengeveld is aangetreden als associate partner bij Vital Innovators. Hengeveld gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de versnelling, opschaling en zichtbaarheid van zorginnovaties. Met zijn achtergrond als ondernemer en senior manager/marketeer rond klantprocessen, zal Hengeveld  zich vanuit gebruikersperspectief richten op schaalbare innovaties met impact in de gezondheidszorg.

Hengeveld heeft ruime ervaring in marketing-, communicatie en commercie in de gezondheidszorg bij privaat/publieke organisaties; onder andere bij zorgverzekeraars, binnen de geestelijke gezondheidszorg en rondom vraagstukken over vitale werknemers. Met zijn ondernemende en verbindende kijk op het leven vanuit de patiënt, cliënt en consument realiseert hij oplossingen. “Helaas bereiken veel goede ideeën niet het grote publiek, omdat nog vaak het wiel opnieuw wordt uitgevonden of het nog veel productgerichte innovaties zijn. Mijns inziens is het cruciaal om samen met de passie en energie van de betrokkenen, verbeteringen te realiseren door creativiteit en tools te verbinden en op te schalen via samenwerkingspartners. Met ‘patiënt journeys’ of zorgpaden iteratief blijven co-creëren en opschalen zijn belangrijke succesfactoren”, zegt Hengeveld over zijn nieuwe functie. “Alleen gaat (soms) sneller, maar samen kom je verder, met de impact van innovaties.”

 

Meer Nieuws