Nieuws

Nieuwe impuls voor preventie

Vorige week kondigde het ministerie van VWS een extra investering in preventie aan: €21,9 miljoen voor de komende 5 jaar[1]. Een belangrijke stap. Zeker omdat het ministerie eerder een aanpak aankondigde gericht op het verminderen van knelpunten[2]. Deze investering is daarmee een positief signaal.

De € 21,9 miljoen betreft een vervolg op het ‘Nationaal Programma Preventie’ en het initiatief van ‘Alles is Gezondheid…’ De gelden worden geïnvesteerd in:

1. Vergroten impact en groei van de maatschappelijke pledges. Er gaat € 7,5 miljoen (1,5 miljoen per jaar) naar Alles is Gezondheid… om de inmiddels 280 maatschappelijke pledges te faciliteren. Je kunt nog steeds meedoen. Pledges kunnen nog steeds worden aangemeld op http://www.allesisgezondheid.nl/doe-mee

2. Het ontwikkelen van preventiecoalities. Er komt in 2017 een subsidieregeling beschikbaar voor het ontwikkelen van preventiecoalities tussen zorgverzekeraars en gemeenten. De regeling draagt 1/3 bij aan de coördinatiekosten bij de ontwikkeling van preventiecoalities. Er is voor 5 jaar in totaal € 14,4 miljoen beschikbaar.

Een interessante ontwikkeling om te blijven volgen dus! Wil je weten hoe je komt van innovatie naar coalitie? Bekijk dan eens onze factsheet Verbinden voor Impact of neem contact op met onze Health Innovators.

 

 

[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/11/03/kamerbrief-over-vervolg-nationaal-programma-preventie-en-alles-is-gezondheid

[2] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/03/25/kamerbrief-over-preventie-in-het-zorgstelsel-van-goede-bedoelingen-naar-het-in-de-praktijk-ontwikkelen-van-resultaten

Meer Nieuws