Nieuws

Thuisgids om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen
20-06-2016

Bewoners en professionals ontwikkelen gids met overzicht aan technische hulpmiddelen Er bestaat een ruim aanbod aan technische hulpmiddelen, die helpen om veilig en comfortabel zelfstandig te wonen. Maar wie heeft voldoende overzicht om een overwogen keuze te kunnen maken? Vanuit die vraag zijn bewoners en professionals uit IJsselmonde op het idee gekomen om een Keuzegids Thuistechnologie te maken. Het eerste exemplaar van deze gids is vandaag aangeboden aan wethouder Ronald Schneider (stedelijke ontwikkeling en integratie) Het gaat vaak om kleine, praktische oplossingen, die ouderen en mensen met een beperking kunnen helpen om hun zelfstandigheid te bewaren. De Keuzegids Thuistechnologie helpt bewoners en zorgprofessionals om te bepalen welke technische hulpmiddelen het beste kunnen worden ingezet om zelfstandig wonen gemakkelijker te maken voor ouderen of mensen met een beperking. De gids beschrijft concrete belemmeringen, zoals slechthorendheid of slecht ter been zijn, en geeft suggesties voor technische oplossingen voor in huis. Van alle hulpmiddelen wordt aangegeven hoe ze werken en ook welke financiering hiervoor mogelijk is. Voorbeeld “De Keuzegids is een mooi voorbeeld van een praktische oplossing die kan bijdragen aan veilig en comfortabel zelfstandig wonen. Niet alleen de bewoners van IJsselmonde kunnen hier hun voordeel mee doen, uiteindelijk gaat de hele stad

lees meer >
Vital Innovators meet de impact van zorginnovaties
17-06-2016

Het meten van maatschappelijke impact wordt steeds belangrijker voor innovaties in de gezondheidszorg. De schaarse middelen en capaciteit dwingen tot keuzes welke innovaties worden geïmplementeerd en opgeschaald. Het meten van impact wordt gebruikt om het maatschappelijk rendement vooraf te voorspellen, te monitoren of te evalueren. Vital Innovators maakt gebruik van de internationale Social Return On Investment (SROI) methodiek voor het meten van maatschappelijke impact. ROI, Return On Investment is een bekend begrip: een eenvoudige ratio die weergeeft hoeveel er terugverwacht kan worden bij het nemen van een investering. Maar wat als bij voorbaat vaststaat dat de investering voor u niet financieel rendabel is, maar wel maatschappelijk relevant? Wat als de beoogde doelstelling niet in euro’s uit te drukken lijkt? Wat als niet gezocht wordt naar meer geld, maar naar meer dan geld? Daar biedt de SROI, de Social Return On Investment, uitkomst. Hierbij wordt niet alleen gekeken hoeveel een financiële investering oplevert, maar wordt ook gemeten wat de impact is voor de maatschappij. Aan de hand van de SROI-methodiek worden alle stakeholders, investeringen en opbrengsten van een innovatie inzichtelijk. Hierbij wordt niet alleen de economische winst van een innovatie berekend, maar ook het maatschappelijk rendement dat voor de verschillende stakeholders gecreëerd wordt. Om de investeringen en opbrengsten goed met elkaar te

lees meer >
Het internet der dingen komt (vitaal) thuis
14-06-2016

Het Internet der dingen rukt op. Alle apparaten, van auto’s en koelkasten tot tandenborstels en sensoren verbonden met elkaar en met ons via internet. De beloftes van het Internet of Things (IoT) zijn groot, de verwachtingen hooggespannen. Zo ook op het gebied van slimme thuiszorgtechnologie. Voor inlossing van deze beloftes zijn open standaarden cruciaal. Versnippering Thuiszorgtechnologie is een cruciale sleutel om ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. Met één druk op de knop professionele hulp inroepen, slimme sensoren die mensen thuis in de gaten houden, beeldbellen met een verpleegkundige: de voorbeelden zijn legio en de beloften groot. Desondanks is er van grootschalige toepassing nog geen sprake. Huidige oplossingen zijn veelal versnipperd, incompatibel en (te) kostbaar. De keuzevrijheid is beperkt. Hierdoor is het maatschappelijke potentieel van thuiszorgtechnologie onderbenut. Open moet het zijn… De massale opschaling van thuiszorgtechnologie vraagt om open standaarden. Open standaarden die veilig, betrouwbaar en schaalbaar zijn. Hackers die je thermostaat of verlichting overnemen zijn vervelend, maar als ze kunnen inbreken op je hartmonitoring of medicijndispenser is dit levensgevaarlijk. Ondanks de naar schatting 5 miljard apparaten die momenteel online staan, staat de standaardisatie nog in de kinderschoenen. Op het gebied

lees meer >
Vital@Home in a Man Made Blue Zone
08-06-2016

Op 1 juni hebben het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), de Healthy Life Alliance, de Nationaal Coördinator Groningen en de Economic Board Groningen een intentieverklaring getekend waarmee zij de ambitie uitspreken huizen in het aardbevingsgebied ‘levensloopbehendig’ te maken. Dat betekent dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, ook als zij op den duur zorg nodig hebben. Onder de noemer ‘Vital@Home in a Man Made Blue Zone’ werken de partijen samen aan een duurzame combinatie van bouw, technologie en sociale innovatie. De betrokken partijen ontwikkelen een pakket aan oplossingen voor een zorgvastgoed-object in het gebied, dat bijdraagt aan kwaliteit van leven van de bewoners en antwoorden biedt op de uitdagingen van het toekomstige zorglandschap. Vital@Home (Vitaal Thuis) is hiermee één van de pijlers onder deze samenwerking. Lees meer hier.

lees meer >
Vitaal Thuis goes east!
07-06-2016

Vitaal Thuis is één van de pijlers voor de Utrechts-Taiwanese samenwerking voor langer zelfstandig thuis wonen. De deelnemende partijen ontwikkelen in een pilot geïntegreerde technologie en dienstverlening voor deze mensen. De gemeente Utrecht, SquareX, VitaValley, Hogeschool Utrecht en Economic Board Utrecht hebben onlangs hun handtekening gezet onder een ‘memorandum of understanding’ om deze samenwerking vorm te geven. Vital Innovators verzorgt het programma management voor Vitaal Thuis. Zie meer hier. Over Vitaal Thuis Thuiszorgtechnologie is een cruciale sleutel om ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. Met één druk op de knop professionele hulp inroepen, slimme sensoren die mensen thuis in de gaten houden, beeldbellen met een verpleegkundige: de voorbeelden zijn legio en de beloften groot. Desondanks is er van grootschalige toepassing nog geen sprake. Huidige oplossingen zijn veelal versnipperd, incompatibel en kostbaar. De keuzevrijheid is beperkt. Hierdoor is het maatschappelijke potentieel van thuiszorgtechnologie onderbenut. VitaValley nam daarom het initiatief voor Vitaal Thuis: een coalitie van inmiddels ruim 50 partijen uit de zorg, het bedrijfsleven en kennisinstellingen die, samen met een gebruikerspanel, samenwerken aan de grootschalige implementatie van thuiszorgtechnologie.

lees meer >
Marketing Health Innovator gezocht!
06-04-2016

Ben jij een ervaren Marketeer en heb je affiniteit met gezondheidszorg, innovatie en technologie? Dan zijn wij op zoek naar jou! De wereld om ons heen verandert, zo ook de zorgwereld. Het huidige zorgsysteem is toe aan vernieuwing en verandering om ook in de toekomst onze zorgvraag aan te kunnen. Dit vraagt niet alleen om kennis en kunde, maar ook om lef, innovatiekracht en passie voor de zorg. Vital Innovators realiseert vernieuwende oplossingen die bijdragen aan vitaliteit, welzijn en de kwaliteit van zorg. Onze focus ligt op het implementeren en opschalen van oplossingen die een positieve maatschappelijke impact hebben. We spelen in op de technologische mogelijkheden die er zijn en verbinden de juiste organisaties en mensen om gezamenlijk te versnellen en de beoogde verandering te bewerkstelligen. Onderscheidend in onze werkwijze is werken in coalitieverband, over organisatiegrenzen heen kijken en het realiseren van duurzame veranderingen in gezamenlijkheid met andere organisaties. Op dit moment zijn wij specifiek op zoek naar een Health Innovator met ruimschootse ervaring op het gebied van marketing, die ons groeiende bedrijf wil komen versterken. Je werkzaamheden richten zich primair op de marketing aspecten van onze zorginnovatie projecten, maar daarnaast lever je ook een meer algemene bijdrage aan deze

lees meer >
1 8 9 10 11