Nieuws

VI op Dutch Design Week
23-10-2015

Van 17 t/m 25 oktober vond in Eindhoven het grootste design evenement van Noord-Europa plaats; de Dutch Design Week. Ook Vital Innovators werd vertegenwoordigd tijdens de sessie Doctor + Designer = Future Healthcare. Na afloop van zijn presentatie heeft Pim Ketelaar een korte samenvatting geschreven in deze blog.

lees meer >
Coalitie bijeenkomst Vitaal Thuis
01-10-2015

Vitaal Thuis – En nu doen! Tijdens de coalitie bijeenkomst Vitaal Thuis van 29 september 2015 hebben we met ruim 40 publieke en private partijen de richting bepaald van het gezamenlijke programma voor Vitaal Thuis tot eind 2016. De volgende onderwerpen stonden centraal: 1. Hoe kunnen we komen tot een duurzaam financieringsmodel voor thuiszorgtechnologie? 2. Hoe kunnen we de eindgebruikers bereiken en betrekken? 3. Hoe komen we van implementatie tot opschaling? 4. Hoe kunnen we zorgen dat het een markt van open, koppelbare (consumenten) technologie wordt? Vitaal Thuis De coalitie Vitaal Thuis heeft als doel ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking langer veilig en zelfstandig thuis te laten wonen. Dit realiseren wij onder andere door eenvoudige en betaalbare thuiszorgtechnologie breed beschikbaar en betaalbaar te maken. Gebruikers worden middels een keuzegids in staat gesteld zelf  zorg- en welzijnsdiensten in te kopen bij een partij naar keuze. De klant kiest en de technologie en omringende organisaties faciliteren deze keuze. De mantelzorgers en de financieringsstromen sluiten hierop aan. Conclusies We kwamen tot de conclusie dat het nu zaak is – en ook mogelijk is – de implementaties in drie regio’s te intensiveren. Ook worden vanuit de publieke en private partijen werkgroepen

lees meer >
1 9 10 11