Nieuws

Maarten Ploeg versterkt Vital Innovators
01-02-2016

Vanaf 1 februari is Maarten Ploeg Associate Partner bij Vital Innovators. Hij versterkt Vital Innovators om de nieuwe ambitieuze missie te realiseren: het vormgeven en implementeren van innovaties om in 2020 meer dan 50.000 zorgverleners en 1 miljoen burgers te bereiken. Vital Innovators is een sociale onderneming die zich volledig richt op innovatie in de gezondheidszorg. Met de nieuwe missie wil Vital Innovators de impact van zorginnovatie vergroten en zo de gezondheidszorg en de vitaliteit van burgers verbeteren. Met de komst van Maarten Ploeg wordt hierin een belangrijke eerste stap gezet. Maarten Ploeg was tot op heden directeur Organisatie & Markt van Diabeter en daarvoor onder meer Directeur van Diabetesvereniging Nederland en initiatiefnemer van diverse zorginnovaties. Hij gaat zijn ruime bestuurlijke ervaring in de zorg plus zijn creativiteit en verbindend vermogen inzetten voor bestaande en nieuwe coalities, waaronder de coalities van het landelijke zorginnovatienetwerk van VitaValley. Mark de Lange, Directeur Vital Innovators: ‘De versterking van Vital Innovators met Maarten gaat ons helpen bij het realiseren van onze ambitieuze doelen. In het verleden heeft hij meermaals innovaties op de kaart weten te zetten, juist door de verbinding te zoeken. Ik ben dan ook blij dat Maarten zijn kwaliteiten gaat inzetten voor

lees meer >
Pitch Event over goed opdrachtgeverschap
25-01-2016

Afgelopen dinsdag 26 januari vond het ‘Goed Opdrachtgeverschap Pitch Event’ plaats in de ‘Ballroom’ van Rockstart in Amsterdam. Dit event werd georganiseerd door VitaValley, Zorginnovatie.nl, MobileDoctors en Rockstart. Met een opkomst van +/- 100 deelnemers, veelal zorgaanbieders en ondernemers, werden deze twee werelden samengebracht tijdens het Pitch Event. Mark de Lange, CEO Vital Innovators, trapte het event af met zijn geleerde les aan zorgaanbieders dat voor hen een belangrijke taak ligt als het gaat om goed opdrachtgeverschap. Met alleen het draaien van een goede pilot kan geen genoegen worden genomen. Van goede opdrachtgevers mag worden verwacht dat zij startups helpen bij het aanhaken van relevante stakeholders, het wegnemen van drempels en het verzorgen van introducties bij nieuwe klanten. Aan startups gaf hij mee om vanaf de start al na te denken over opschaling. De presentatie van hem vindt u hier. Hierna volgden de pitches van de startups van MOUNT, Sense4Baby, ZIVVER, Brightfish, Happitech en Synappz. Dit leidde tot boeiende discussies over o.a. het vormgeven van goed ondernemerschap binnen een zorgstelling. Doe je dit bijvoorbeeld met een innovatiemanager, een innovatieteam of door op het oprichten van een bv’s met doktorpreneurs? De middag werd afgesloten met de uitreiking van de Doctorpreneur Award

lees meer >
Mark de Lange in INSIGHTS
02-11-2015

Het vakblad INSIGHTS belicht ontwikkelingen en biedt inzicht in trends en oplossingen in het bedrijfsleven, de zorg- en (semi-) publieke sector. Deze maand schrijft Mark de Lange (CEO Vital Innovators) over de opschaling van zorginnovaties: Het spreekwoord ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’ geldt in de zorg niet. mensen willen alles zelf ontdekken en uitvoeren en omarmen innovaties van anderen niet.  Het volledige artikel is terug te lezen op de website van INSIGHTS.

lees meer >
Applied Gaming is hot!
30-10-2015

We zitten momenteel midden in de implementatie fase van de Coalitie Applied Gaming. ZuidOostZorg, één van de deelnemers in deze coalitie hield in dat kader een open dag om de games te laten testen. Bewoners werd gevraagd de games te beoordelen om op deze wijze gerichte investeringen te kunnen doen. Lees het artikel uit de Leeuwarder Courant voor een sfeerimpressie van deze geslaagde dag.

lees meer >
VI op Dutch Design Week
23-10-2015

Van 17 t/m 25 oktober vond in Eindhoven het grootste design evenement van Noord-Europa plaats; de Dutch Design Week. Ook Vital Innovators werd vertegenwoordigd tijdens de sessie Doctor + Designer = Future Healthcare. Na afloop van zijn presentatie heeft Pim Ketelaar een korte samenvatting geschreven in deze blog.

lees meer >
Coalitie bijeenkomst Vitaal Thuis
01-10-2015

Vitaal Thuis – En nu doen! Tijdens de coalitie bijeenkomst Vitaal Thuis van 29 september 2015 hebben we met ruim 40 publieke en private partijen de richting bepaald van het gezamenlijke programma voor Vitaal Thuis tot eind 2016. De volgende onderwerpen stonden centraal: 1. Hoe kunnen we komen tot een duurzaam financieringsmodel voor thuiszorgtechnologie? 2. Hoe kunnen we de eindgebruikers bereiken en betrekken? 3. Hoe komen we van implementatie tot opschaling? 4. Hoe kunnen we zorgen dat het een markt van open, koppelbare (consumenten) technologie wordt? Vitaal Thuis De coalitie Vitaal Thuis heeft als doel ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking langer veilig en zelfstandig thuis te laten wonen. Dit realiseren wij onder andere door eenvoudige en betaalbare thuiszorgtechnologie breed beschikbaar en betaalbaar te maken. Gebruikers worden middels een keuzegids in staat gesteld zelf  zorg- en welzijnsdiensten in te kopen bij een partij naar keuze. De klant kiest en de technologie en omringende organisaties faciliteren deze keuze. De mantelzorgers en de financieringsstromen sluiten hierop aan. Conclusies We kwamen tot de conclusie dat het nu zaak is – en ook mogelijk is – de implementaties in drie regio’s te intensiveren. Ook worden vanuit de publieke en private partijen werkgroepen

lees meer >
1 9 10 11