Nieuws

Adri Kraa versterkt Vital Innovators
30-10-2018

Op 1 november start Adri Kraa als Associate Partner bij Vital Innovators. Hij versterkt Vital Innovators om haar ambitieuze missie te versnellen: het vormgeven en implementeren van (zorg) innovaties om in 2020 meer dan 50.000 zorgverleners en 1 miljoen burgers te bereiken. Vital Innovators is een sociale onderneming die zich volledig richt op innovatie in de gezondheidszorg. Vital Innovators beoogt om de impact van zorginnovaties te vergroten en zo de gezondheidszorg en de vitaliteit van burgers verbeteren. Met de komst van Adri Kraa wordt hierin een belangrijke vervolgstap gezet. Adri was tot voor kort Group Director Digital bij de Mediq Group en verantwoordelijk voor eHealth strategie en ontwikkeling van digitale health innovaties in alle landen. Hij heeft een achtergrond als entrepreneur, management consultant en internationaal strategy & business leader voor meerdere multinationals. Adri gaat zijn uitgebreide kennis van en ervaring met innoveren inzetten om de groeiambitie van Vital Innovators waar te maken. Mark de Lange, Directeur Vital Innovators: ‘Ik ben bijzonder blij met de komst van Adri. Hij heeft in meerdere sectoren bewezen in staat te zijn om innovatieve concepten op te zetten, door te voeren en op te schalen. Adri is dan ook mooie versterking voor het team van

lees meer >
Senior Health Innovator gezocht
20-06-2018

Heb jij passie voor gezondheid en zorg en aantoonbare ervaring met innoveren in deze sector? Vital Innovators realiseert vernieuwende oplossingen die bijdragen aan vitaliteit, welzijn en de kwaliteit van zorg. Onze focus ligt op het implementeren en opschalen van oplossingen die een positieve maatschappelijke impact hebben. We spelen in op de technologische mogelijkheden die er zijn en verbinden de juiste mensen en organisaties. Zo realiseren en versnellen wij de beoogde vernieuwing. Onderscheidend in onze werkwijze is ons oog voor maatschappelijke impact, het over organisatiegrenzen heen kijken en het realiseren van duurzame veranderingen in gezamenlijkheid met andere organisaties. Wij vragen Een afgeronde master en minimaal 15 jaar relevante werkervaring gericht op het doorvoeren van veranderingen in organisaties, waarvan een substantieel deel innovatie in de gezondheidszorg betreft. Aantoonbaar in staat om opdrachten voor meer dan alleen eigen inzet te verwerven. Daartoe een uitgebreid netwerk onder beslissers in de gezondheidszorg. Wij bieden     Je komt te werken binnen ons team van intrinsiek gedreven health innovators met elk hun eigen specialisme. Onze cultuur is open, flexibel en er zijn korte lijnen. Je raakt snel bekend met onze aanpak en competenties en denkt actief mee over methodes, technieken en tools om de dienstverlening naar onze opdrachtgevers

lees meer >
Tweedaagse masterclass: Leidinggeven aan innovatietrajecten in de praktijk
15-01-2018

Samen met Zorgmarktadvies organiseert Vital Innovators een tweedaagse masterclass ‘Leidinggeven aan innovatietrajecten in de praktijk’. Deze Masterclass vindt plaats op 19 en 20 april 2018 in Deventer. Tijdens deze tweedaagse masterclass krijg je concrete handvatten voor het succesvol implementeren van innovaties in de zorg. Wij richten ons hierbij op projectleiders, leidinggevenden, adviseurs en andere professionals die een belangrijke rol spelen bij een innovatietraject in de zorg. Meer weten? Zie hier onze folder: Masterclass Innovatietrajecten  

lees meer >
Thuis met ICT in het verpleeghuis
20-10-2017

Verpleeghuiszorg staat volop in de belangstelling. En terecht. Bewoners van verpleeghuizen vormen een kwetsbare groep in onze samenleving. Goede zorg voor verpleeghuisbewoners is een maatschappelijke opdracht. ICT en eHealth zijn belangrijke hulpbronnen voor goede verpleeghuiszorg. Maar hoe zet je ICT en eHealth verantwoord en duurzaam in? Wanneer het thuis niet meer gaat, moeten ouderen kunnen rekenen op goede zorg in een verpleeghuis. Het nieuwe kabinet trekt daarom structureel 2,1 miljard euro extra uit voor goede zorg in het verpleeghuis. Dat is de rekening die hoort bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, zoals begin dit jaar wettelijk vastgesteld door het Zorginstituut Nederland. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en ICT Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg onderscheidt vier inhoudelijke thema’s op het gebied van kwaliteit en veiligheid: persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn, veiligheid en leren en verbeteren van kwaliteit. Daarnaast worden randvoorwaardelijke thema’s genoemd zoals informatie en hulpbronnen (waaronder ICT en eHealth). Elke verpleeghuisorganisatie dient aantoonbaar invulling te geven aan deze thema’s en dit zichtbaar te maken in kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag. Voor het einde van 2017 moet dit kwaliteitsplan er liggen. In dit kwaliteitsplan moet een hoofdstuk worden opgenomen over ‘technologische hulpbronnen’ zoals ICT en gebruik van domotica, wearables, telemonitoring en eHealth. Verpleeghuiszorg thuis Verpleeghuiszorg gaat overigens verder dan zorg in

lees meer >
Een beleidshackathon is óók innovatie
13-10-2017

Zijn de principes van een hackathon toepasbaar op beleidsontwikkeling? Dat was de vraag die het ministerie van VWS zichzelf stelde. Om dit te testen organiseerde de directie Informatiebeleid op 28 september 2017 een heuse beleidshackathon. Collega Pasquelle van Ruiten was één van de deelnemers. Onderwerp van beleid? Big Data in de zorg. Gecoacht door beleidsmedewerkers van het Ministerie mochten 15 beleidshackers, geselecteerd vanwege hun rol en achtergrond in het zorgveld, in drie groepen hun licht laten schijnen op Big Data in de zorg. De uitdaging? Komen tot oplossingenrichtingen voor belangrijke dilemma’s die spelen rondom Big Data in de zorg. Onze hackersgroep met de naam Vijfeneenhalf, kwam tot drie oplossingsrichtingen. Daarmee willen wij de exploitatie van Big Data aanjagen. Oplossingsrichtingen: Publiek vertrouwen Big Data vraagt publiek vertrouwen in het (zorg)systeem, technologie en marktpartijen. Het toenemend aantal borgings-maatregelen rondom privacy lijkt een averechtse uitwerking te hebben op het publiek vertrouwen en daarmee op de toepassing van Big Data. Met Nederlandse en Europese wetgeving wordt Big Data inmiddels in één adem genoemd met privacy.Onze big data oplossingsrichting is om iedereen controle te geven over zijn eigen gegevens, maar toch te kunnen leren/exploiteren van alle data bij elkaar. Concreet: stimulans voor ontwikkelingen waarbij innovatieve

lees meer >
Aandacht voor ethiek maakt alles ingewikkelder…
11-10-2017

Vorige week waren er twee bijeenkomsten rondom ethiek en zorg waar ik aan deelnam. De een ging over de voltooid leven discussie bij VitaValley. Commissie Schnabel[1] lid Maarten Verkerk gaf daar een presentatie evenals Machteld Huber. De andere bijeenkomst was georganiseerd door Nictiz en ging over ethiek in E Health. Onder andere Annelien Bredenoord sprak daar. Ik wil graag drie gedachten bespreken die mij opvielen op deze bijeenkomsten. Aandacht voor de hele mens maakt zorg zinniger. Machteld Huber hield in het VitaValley Voltooid Leven event een pleidooi voor het bevragen van de patiënt op zijn of haar gehele gezondheid; niet alleen de fysieke beperking, maar ook sociale relaties, mobiliteit en zingevingsvragen moeten aan bod komen in overleggen tussen arts en patiënt.  Ik vroeg haar wat dat zou betekenen voor mensen met een voltooid leven vraag aan hun arts, en als tweede vraag; zou een levenseindekliniek iets kunnen doen met Hubert’s definitie van positieve gezondheid? Deze vragen kwamen bij me op ook door het verhaal van Maarten Verkerk uit de Commissie Schnabel. In die presentatie kwam naar voren dat het vooral complexe en indringende situaties waren waardoor mensen met het gevoel en vraag naar voltooid leven kwamen, een gevoel dat veel

lees meer >
1 2 3 4 11