Nieuws

Een beleidshackathon is óók innovatie
13-10-2017

Zijn de principes van een hackathon toepasbaar op beleidsontwikkeling? Dat was de vraag die het ministerie van VWS zichzelf stelde. Om dit te testen organiseerde de directie Informatiebeleid op 28 september 2017 een heuse beleidshackathon. Collega Pasquelle van Ruiten was één van de deelnemers. Onderwerp van beleid? Big Data in de zorg. Gecoacht door beleidsmedewerkers van het Ministerie mochten 15 beleidshackers, geselecteerd vanwege hun rol en achtergrond in het zorgveld, in drie groepen hun licht laten schijnen op Big Data in de zorg. De uitdaging? Komen tot oplossingenrichtingen voor belangrijke dilemma’s die spelen rondom Big Data in de zorg. Onze hackersgroep met de naam Vijfeneenhalf, kwam tot drie oplossingsrichtingen. Daarmee willen wij de exploitatie van Big Data aanjagen. Oplossingsrichtingen: Publiek vertrouwen Big Data vraagt publiek vertrouwen in het (zorg)systeem, technologie en marktpartijen. Het toenemend aantal borgings-maatregelen rondom privacy lijkt een averechtse uitwerking te hebben op het publiek vertrouwen en daarmee op de toepassing van Big Data. Met Nederlandse en Europese wetgeving wordt Big Data inmiddels in één adem genoemd met privacy.Onze big data oplossingsrichting is om iedereen controle te geven over zijn eigen gegevens, maar toch te kunnen leren/exploiteren van alle data bij elkaar. Concreet: stimulans voor ontwikkelingen waarbij innovatieve

lees meer >
Aandacht voor ethiek maakt alles ingewikkelder…
11-10-2017

Vorige week waren er twee bijeenkomsten rondom ethiek en zorg waar ik aan deelnam. De een ging over de voltooid leven discussie bij VitaValley. Commissie Schnabel[1] lid Maarten Verkerk gaf daar een presentatie evenals Machteld Huber. De andere bijeenkomst was georganiseerd door Nictiz en ging over ethiek in E Health. Onder andere Annelien Bredenoord sprak daar. Ik wil graag drie gedachten bespreken die mij opvielen op deze bijeenkomsten. Aandacht voor de hele mens maakt zorg zinniger. Machteld Huber hield in het VitaValley Voltooid Leven event een pleidooi voor het bevragen van de patiënt op zijn of haar gehele gezondheid; niet alleen de fysieke beperking, maar ook sociale relaties, mobiliteit en zingevingsvragen moeten aan bod komen in overleggen tussen arts en patiënt.  Ik vroeg haar wat dat zou betekenen voor mensen met een voltooid leven vraag aan hun arts, en als tweede vraag; zou een levenseindekliniek iets kunnen doen met Hubert’s definitie van positieve gezondheid? Deze vragen kwamen bij me op ook door het verhaal van Maarten Verkerk uit de Commissie Schnabel. In die presentatie kwam naar voren dat het vooral complexe en indringende situaties waren waardoor mensen met het gevoel en vraag naar voltooid leven kwamen, een gevoel dat veel

lees meer >
Vitaal Twente ontvangt subsidie om inwoners gezonder te maken
24-08-2017

Vitaal Twente ontvangt subsidie voor preventiecoalities van VWS. Dat betekent versnelling van interventies voor een vitale regio. Vital Innovators feliciteert met trots het bestuur met deze mijlpaal! 24 augustus 2017 Het ministerie van VWS wil een impuls geven aan de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten die gezamenlijk werken aan het verbeteren van de gezondheid van kwetsbare inwoners. Daarbij krijgt preventie extra aandacht. De eerste zogenoemde Preventiecoalities zijn inmiddels een feit: VWS kende gisteren een subsidie toe aan onder andere ’Vitaal Twente’. Deze Stichting is een samenwerkingsverband van zorgverzekeraar Menzis, de 14  Twentse gemeenten, Universiteit Twente, Saxion, ROC Twente, GGD Twente, Roesingh Research&Development en Carint Reggeland. Vitaliteit van kwetsbare groepen Vitaal Twente werkt aan het verbeteren van de vitaliteit van kwetsbare inwoners bij wie dit, als gevolg van gezondheidsrisico’s, het meest onder druk staat, zoals kinderen met overgewicht en ouderen. Op die laatste groep is in eerste instantie de focus gericht: Vitaal Twente ondersteunt ouderen bij het vergroten van de regie op hun eigen vitaliteit door middel van door technologie ondersteunde innovaties. Twente de vitaalste regio van Nederland In 2016 besloten de samenwerkingspartners om van Twente de vitaalste regio van Nederland te maken. Onder de naam Stichting Vitaal Twente ontwikkelen deze partners

lees meer >
De waarde van zorginnovatie
21-08-2017

Aan innovatieve ideeën en initiatieven in de zorg geen gebrek. De één in potentie nog impactrijker en waardevoller dan de ander. Maar op welke zorginnovaties zetten we in en op welke niet? Hiervoor is het nodig om vooraf de waarde van zorginnovaties te bepalen. Maar hoe doe je dat? Instrumentarium voor impactmeting Wie de impact van een zorginnovatie wilt bepalen moet een keuze maken uit een schijnbaar overvloedig instrumentarium van methoden en technieken met afkortingen als MKBA, SROI, HTA en KEA. De keuze voor een instrument hangt af van de fase waarin de zorginnovatie zich bevindt en het doel van de evaluatie. De twee waar de meeste vragen bij ons over binnen komen, de SROI methode en HTA, zijn beiden gestructureerde, internationaal wetenschappelijk verankerde methoden om de impact van zorginnovatie te bepalen. Beide methoden kunnen ingezet worden om tot de juiste keuzes te komen en zo de grootste waarde te creëren in de zorg. In beleidsonderzoek wordt veelal de Health Technology Assessment (HTA)toegepast. HTA is een multidisciplinaire vorm van beleidsanalyse die, afhankelijk van de opzet, de medische, sociale, ethische en economische implicaties bestudeert van (technische) interventies in de gezondheidszorg. HTA wordt gebruikt om beleidsbeslissingen te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het pakketbeheer van het basispakket

lees meer >
Point of Care Testing in PI Vught
01-08-2017

  Vital Innovators heeft onderstaande innovatie begeleid: Point of Care Testing in de penitaire inrichting (PI) Vught. Medisch onderzoek en diagnosticeren in een penitentiaire inrichting zijn complexe procedures. Om het proces voor de justitiabele te vereenvoudigen en om de logistiek te verlichten, is een pilot gedaan met Point-of-Care-Testing (POCT). Een methode waarbij een laboratoriumtest uitgevoerd wordt naast of in de buurt van de patiënt. In een periode van 17 weken zijn 95 Point-of-Care-tests uitgevoerd bij 50 justitiabelen Voor meer informatie, zie de link: Point-of-Care-Testing in PI Vught (Bericht van: Medical Facts, Janine Budding.)    

lees meer >
Inspiratie voor zorgcoalities in Vathorst
06-06-2017

Afgelopen maand was ik op bezoek in Amersfoort bij een bijzonder wooncomplex, Hart van Vathorst,  gebouwd aan de rand van een winkelcentrum.  Ik had gehoord dat er een bijzondere coalitie van zorg daar bezig was en wilde het wel eens zien met eigen ogen. Het gebouw oogt vrij kleinschalig doordat er gekozen is om aan de buitenkant  verschillende huisstijlen te gebruiken, waardoor het lijkt alsof er meerdere gebouwen naast elkaar staan. Vanbinnen zie je echter de eenheid van het complex; het heeft een gezamenlijk entree naar een centrale ruimte, waar alle bewoners,  ouders en bezoekers kunnen koffie drinken of lunchen. Het gebouw herbergt een scala aan verschillende bewoners.  Geleid door Joost Smit, predikant en daarmee mede- initiatief nemer van het complex, meanderden we door het gebouw heen en kregen zo een beeld van de vele activiteiten die er plaatsvinden. We keken zo even rond bij ieder: van de baby’s  van kinderdagverblijf Bzzonder tot aan een gesloten afdeling zorg van Accolade voor ouderen met dementie. Daar tussenin zien we ateliers voor dagbesteding, een naschoolse opvang, een kerk en kapel, appartementen voor  begeleid wonen voor jongeren met een verstandelijke handicap, een kapper,  en een heus life lab voor MBO studenten zorg en welzijn die dat appartement leren omgaan met zorgtechnologie.  Bij het schrijven van deze

lees meer >
1 2 3 4 5 11