Nieuws

Inspiratie voor zorgcoalities in Vathorst
06-06-2017

Afgelopen maand was ik op bezoek in Amersfoort bij een bijzonder wooncomplex, Hart van Vathorst,  gebouwd aan de rand van een winkelcentrum.  Ik had gehoord dat er een bijzondere coalitie van zorg daar bezig was en wilde het wel eens zien met eigen ogen. Het gebouw oogt vrij kleinschalig doordat er gekozen is om aan de buitenkant  verschillende huisstijlen te gebruiken, waardoor het lijkt alsof er meerdere gebouwen naast elkaar staan. Vanbinnen zie je echter de eenheid van het complex; het heeft een gezamenlijk entree naar een centrale ruimte, waar alle bewoners,  ouders en bezoekers kunnen koffie drinken of lunchen. Het gebouw herbergt een scala aan verschillende bewoners.  Geleid door Joost Smit, predikant en daarmee mede- initiatief nemer van het complex, meanderden we door het gebouw heen en kregen zo een beeld van de vele activiteiten die er plaatsvinden. We keken zo even rond bij ieder: van de baby’s  van kinderdagverblijf Bzzonder tot aan een gesloten afdeling zorg van Accolade voor ouderen met dementie. Daar tussenin zien we ateliers voor dagbesteding, een naschoolse opvang, een kerk en kapel, appartementen voor  begeleid wonen voor jongeren met een verstandelijke handicap, een kapper,  en een heus life lab voor MBO studenten zorg en welzijn die dat appartement leren omgaan met zorgtechnologie.  Bij het schrijven van deze

lees meer >
Waardegedreven contractering voor zinniger en zuiniger zorg. Maar hoe meet je waarde eigenlijk?
26-05-2017

Waardegedreven contractering is hot. Steeds meer zorg wordt gecontracteerd op kwaliteit in plaats van op kosten. We zien een verschuiving van indicatoren die zich richten op faciliteiten en processen naar indicatoren die de uitkomsten van zorg inzichtelijk maken. Ook patiëntervaringen spelen een steeds grotere rol. Op zich niets nieuws, dit gedachtegoed speelt al jaren om de juiste prikkels aan te brengen voor zinnige en zuinige zorg. Termen als uitkomstfinanciering, Value Based Healthcare en shared savings gingen in de afgelopen contracteringrondes regelmatig over de bestuurstafels van ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Maar de vertaling van dit gedachtegoed naar de weerbarstige praktijk van de zorginkoop bleek ingewikkeld. Welke waardes vinden we belangrijk? Welke indicatoren spreken we af? Op welke termijn maken we afspraken? Wat als de kosten en baten van een innovatieve aanpak niet op dezelfde plek vallen? Van retoriek naar contract Het afgelopen jaar is er echter een kentering zichtbaar van retoriek naar realiteit: steeds meer waardegedreven contractering komt daadwerkelijk van de grond. Zo kondigden Menzis en Santeon vorig voorjaar de start van een value based healthcare project aan. CZ en VGZ maakten met Ziekenhuis Bernhoven afspraken over betere zorg door minder te behandelen. De afgelopen twee jaar is het aantal (dure) operaties

lees meer >
Evaluatie van eHealth-technologie
Impact met eHealth? Start met een SROI analyse!
19-05-2017

eHealth draagt bij aan zinnige en zuinige zorg. En eHealth is beter en prettiger voor patiënten en zorgverleners. Althans, dat zijn de beloftes. Maar hoe meet je dat dan? Nictiz en Zorginstituut Nederland onderzochten daarom hoe je eHealth interventies beoordeelt. Zij kwamen uit bij de Meten van Impact aanpak van Vital Innovators. eHealth is volop in ontwikkeling. Digitale toepassingen ondersteunen patiënten en zorgverleners, bijvoorbeeld in de onderlinge communicatie. En bij sommige toepassingen wordt de reguliere zorg zelfs vervangen door digitale mogelijkheden, zoals met zelfmanagement tools, telemonitoring of online hulp bij psychische klachten. Maar wat is precies de maatschappelijke meerwaarde van eHealth toepassingen? De Social Return on Investment (SROI) methodiek die Vital Innovators gebruikt in haar ‘Meten van Impact‘ aanpak biedt uitkomst. Evaluatie van eHealth technologie Ondanks de enorme belangstelling voor eHealth heerst er nog veel onduidelijkheid over de kwaliteit en de impact van digitale toepassingen in de zorg. Dat weerhoudt patiënten en zorgverleners nog in breed gebruik van eHealth toepassingen. Voor Nictiz en Zorginstituut Nederland aanleiding om te onderzoeken welke methodes geschikt zijn voor het beoordelen van eHealth. De resultaten hiervan zijn gepubliceerd in het rapport ‘Evaluatie van eHealth-technologie‘. Nictiz en ZiN concluderen dat de SROI methodiek de doelen, stakeholders, investeringen

lees meer >
Nieuwe blog “Zorginnovatie: de loterij voorbij”
16-05-2017

Zorginnovatie: de loterij voorbij Je hoeft maar te google-en op ‘Hoeveel innovaties..’ en Google geeft zelf al de suggestie ‘Hoeveel innovaties mislukken’. De boodschap is duidelijk; er is veel onderzoek gedaan naar dit onderwerp en er wordt veel over gezegd en geschreven. Waar hebben we het dan over? Jaarlijks worden in de wereld 21 duizend nieuwe producten en diensten gelanceerd. Door de IXP Marketing Group wordt geschat dat van alle nieuwe merken ongeveer 50 procent mislukt en dat van alle individuele producten en diensten zelfs 75 procent mislukt. Dat is gigantisch! Wat moeten we doen om bij de 25 procent happy few te komen? Het blijkt dat de belangrijkste succesfactoren te maken hebben met de eigenschappen van: Het nieuwe product; Het relatieve voordeel van het nieuwe product of dienst is de belangrijkste succesfactor De organisatie; Innovaties moeten aansluiten bij organisatiedoelstellingen. Het innovatieproces; Het is belangrijk dat er een expliciet proces is (dus een stappenplan) en dat dit proces beheerd wordt. De markt; Uiteindelijk beslist de markt over het succes. Hoe groter het marktpotentieel en hoe beter de organisatie dit vroegtijdig kan inschatten, des te succesvoller is de innovatie. Er wordt in deze theorie gesteld dat het succes van een innovatieproject

lees meer >
De Vital Academy komt er aan
02-05-2017

Binnenkort start de Vital Academy, waar we als Vital Innovators onze trainingen in gaan aanbieden.  Wat vinden cursisten nu al van onze trainingen? Hieronder lees je de ervaring van Uzelf: (10 april 2017) “Vital Innovators heeft Uzelf op een prettige en interactieve manier in een workshop van krap 3 uur kennis laten maken met de SROI methode. De methode Social return on investment (SROI) is een internationaal gevalideerde methode die inzicht geeft in waar de ‘benefits’ zitten. Twee redenen voor Uzelf om dit instrument te omarmen. SROI levert argumenten om een barrière als bekostiging te helpen beslechten. Daarnaast is deze methode een waardevolle aanvulling op Health technology assessment (HTA). HTA vindt namelijk plaats in een vroeg ontwikkelstadium. SROI later – in de implementatiefase – en maakt daarmee ook duidelijk wíe de ‘benefits’ ervaren en waar de bekostiging van innovaties vandaan zou moeten komen.  Deze workshop heeft ons duidelijk gemaakt hoe de SROI methode kan helpen om de impact van zelfmanagement innovaties inzichtelijk te maken”.    

lees meer >
Vitaal Twente- een coalitie die groeit
28-04-2017

Enschede, half april.  Vitaal Twente  heeft een open bijeenkomst met meer dan 100 deelnemers uit het zorgveld die meer willen weten over hoe een coalitie de gezondheidszorg en vitaliteit van burgers in de regio kan verbeteren.  We starten met een bewoonster uit Twente zelf: Mevrouw Grijsen vertelt hoe technologie haar helpt om passende beweegoefeningen thuis te doen. Vervolgens heeft Miriam Vollenbroek, voorzitter van het bestuur van Vitaal Twente, haar visie gegeven op vitaliteit en samenwerking in de regio. De volgorde in deze introductie geeft goed aan waar het in deze bijzondere coalitie omdraait:De focus van Vitaal Twente is het vergroten van de vitaliteit van de inwoners van Twente onder meer door de inzet van innovatieve technologie. De kernactiviteiten van Vitaal Twente zijn dus gericht op het ontwikkelen uitvoeren en vergroten van de impact van ideeën en initiatieven van partners in samenwerking. Essentieel criterium bij de keuze voor ideeën en initiatieven is of deze in een behoefte voorzien, schaalbaar zijn en een technologie component kennen. Om tot realisatie en ondersteuning van projecten te komen organiseert Vitaal Twente regelmatig matchmaking bijeenkomsten en activiteiten die de deelnemers in de projecten ondersteunen. Hieronder vindt u een aantal uitkomsten van afgelopen bijeenkomst: Meer partners kunnen meedoen met een

lees meer >
1 2 3 4 5 6 11