Nieuws

Lage zes
13-04-2017

Het is alweer zo’n 8 jaar geleden dat ik de term ‘lage SES’ voor het eerst hoorde. Ik had een overleg met een hoogleraar en een cardioloog. Ze hadden beiden toen al een mooie staat van dienst, een grote deskundigheid en minstens zo’n grote maatschappelijke betrokkenheid.  Ik mocht met ze samenwerken aan een innovatieve tool voor persoonlijke preventie en we spraken over de grote gezondheidsverschillen in de samenleving. In dat kader viel de term ‘lage 6’. Ik schijf het hier maar even op zoals ik het toen hoorde ‘lage 6’. Ik kende de term niet en wist dus niet wat ik hoorde. Maar klaarblijkelijk was er zoiets als een groep mensen met een ‘lage 6’. Die lage 6 was duidelijk geen medische aandoening, maar desondanks  klonk het als iets dat je niet wilde krijgen. Net als je op school vroeger liever geen lage 6 of een 6 min kreeg, dan had je weliswaar geen onvoldoende maar ook geen echte voldoende. Ik begreep het niet helemaal maar ik kreeg de indruk dat er hier een groep mensen een 6 min voor haar leefstijl kreeg, ofwel een zes min voor gedrag. Ongezond gedrag wel te verstaan: teveel eten, drinken, roken en te

lees meer >
‘Veel zorg kan tegenwoordig ook thuis’- Maar waar gebeurt dat al?
10-04-2017

‘Veel zorg kan tegenwoordig ook thuis.’ Afgelopen zaterdag was er een  nieuwsitem over ziekenhuis zorg die thuis geleverd kan worden in de nabije toekomst.  RTL XL ‘Ziekenhuis zorg kan ook thuis’ Vital Innovators werkt hier ook aan mee via het project Vitaal Thuis. Voor vragen info@vitalinnovators.nl

lees meer >
Hospital@Home monitor
03-04-2017

VitaValley heeft onlangs een startbijeenkomst georganiseerd omtrent een nieuwe ontwikkeling; Hospital@Home, oftewel ziekenhuiszorg thuis. In dit programma zet VitaValley in op veilige, betrouwbare, bruikbare én betaalbare Hospital@Home e-health toepassingen, zoals zorg-op-afstand, telemonitoring, smart sensoring en thuisbehandeling. We stelden onszelf de vraag hoeveel ziekenhuizen al aan de slag zijn met Hospital@Home toepassingen. Als antwoord op deze vraag is de Hospital@Home monitor ontstaan. Om tot de resultaten te komen die weergegeven zijn in de Hospital@Home monitor, heeft er een (online) deskresearch plaatsgevonden. Dit deskresearch heeft zich gefocust op twee onderdelen, namelijk: Nieuwsberichten omtrent Hospital@Home door de jaren heen; Inventarisatie bij ziekenhuizen omtrent de al in gebruik zijnde Hospital@Home toepassingen. De monitor laat zien dat de interesse vanuit de media de afgelopen twee jaar sterk is toegenomen en welke onderwerpen daarbij de meeste aandacht kregen. Opvallend is dat ruim 60% van de gevonden online artikelen gaan over telemonitoring. Daarnaast is te zien dat ruim driekwart van de ziekenhuizen al op een manier bezig is met Hospital@Home. Er zijn in totaal 120 verschillende toepassingen gevonden. Telemonitoring is, in overeenstemming met de grote media-aandacht, hierbij de grote favoriet. Thuisbehandeling volgt op een mooie tweede plaats. Teleconsultatie en beeldzorg lopen hierbij achter. Telemonitoring wordt het vaakst toegepast

lees meer >
Upgrade uw VIPP aanvraag met Vital Innovators
21-03-2017

Wat is de VIPP regeling? ‘’In 2020 hebben alle Nederlanders digitaal toegang tot hun eigen medische gegevens’’, dit is het uitgangspunt van de visie Zorg voor 2020 die is opgesteld door de NVZ. Om regie te kunnen voeren op de eigen gezondheid, is een betere informatiepositie voor de patiënt nodig. Toegang tot de eigen gegevens is daarvoor een vereiste. Om dit te bereiken zullen ziekenhuizen moeten investeren in ICT en vergt dit aanpassingen van de werkwijze van de instelling en zorgprofessionals. Ter stimulatie trekt minister Edith Schippers (VWS) de komende drie jaar 105 miljoen euro uit. Dit alles valt binnen het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP). Het VIPP-programma zorgt voor een stevige impuls om dit mogelijk te maken. Hierbij hebben de instellingen een resultaatverplichting om voor de impuls in aanmerking te komen. VIPP is ontwikkeld door NVZ, in samenwerking met het ministerie van VWS. Het programma loopt tot 1 januari 2020. De kaders voor de subsidieregeling voor ziekenhuizen zijn bekend. De regeling voor revalidatie, dialyse en categorale instellingen volgt later dit jaar. Dit programma zal dezelfde doelstellingen hebben, maar mogelijk met andere accenten. Er zijn subsidies voor verschillende modules mogelijk, waarbij het ontsluiten van de medische gegevens voor de

lees meer >
23 Maart: Sustainable Health Challenge voor start-ups in de zorg
15-03-2017

Net zoals vorig jaar organiseert de Sustainable Healthcare Challenge de Masterclass voor startups, waarbij jonge ondernemers én publiek de mogelijkheid krijgen om kennis te vergaren over praktische zaken rondom ondernemerschap in de zorg. Dit jaar zal de Masterclass op 23 maart plaatsvinden bij Jaarbeurs Innovation Mile (JIM) van 17.30 tot 21.30 uur. Aan het begin van de avond zal het SHC-traject worden geïntroduceerd, waarbij startups aan coaches gekoppeld kunnen worden voor extra startup begeleiding t/m de Challenge op 1 juni. Ook worden er verschillende workshops gehouden door KPN Ventures, Boonstoppel Subsidie Advies en Axon Lawyers over business models, subsidies en juridische aspecten van ondernemerschap. Dit is voor conceptfase startups een uitgelezen kans om hun zorginnovatie idee te laten groeien en om te netwerken. http://www.sustainablehealthcarechallenge.nl

lees meer >
Vital Innovators in M&C Magazine
14-03-2017

Ieder kwartaal komt het M&C uit, het Management en Consulting magazine. Dit magazine richt zich op organisatieprofessionals. In de afgelopen editie van Q1 2017 is speciale aandacht besteed aan Vital Innovators, onder de rubriek ‘Bureau in Beeld’. Het is een prachtig artikel geworden! De digitale versie van het artikel vindt u hier: M&C 1 2017

lees meer >
1 3 4 5 6 7 11