Nieuws

Nieuwe impuls voor preventie
07-11-2016

Vorige week kondigde het ministerie van VWS een extra investering in preventie aan: €21,9 miljoen voor de komende 5 jaar[1]. Een belangrijke stap. Zeker omdat het ministerie eerder een aanpak aankondigde gericht op het verminderen van knelpunten[2]. Deze investering is daarmee een positief signaal. De € 21,9 miljoen betreft een vervolg op het ‘Nationaal Programma Preventie’ en het initiatief van ‘Alles is Gezondheid…’ De gelden worden geïnvesteerd in: 1. Vergroten impact en groei van de maatschappelijke pledges. Er gaat € 7,5 miljoen (1,5 miljoen per jaar) naar Alles is Gezondheid… om de inmiddels 280 maatschappelijke pledges te faciliteren. Je kunt nog steeds meedoen. Pledges kunnen nog steeds worden aangemeld op http://www.allesisgezondheid.nl/doe-mee 2. Het ontwikkelen van preventiecoalities. Er komt in 2017 een subsidieregeling beschikbaar voor het ontwikkelen van preventiecoalities tussen zorgverzekeraars en gemeenten. De regeling draagt 1/3 bij aan de coördinatiekosten bij de ontwikkeling van preventiecoalities. Er is voor 5 jaar in totaal € 14,4 miljoen beschikbaar. Een interessante ontwikkeling om te blijven volgen dus! Wil je weten hoe je komt van innovatie naar coalitie? Bekijk dan eens onze factsheet Verbinden voor Impact of neem contact op met onze Health Innovators.     [1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/11/03/kamerbrief-over-vervolg-nationaal-programma-preventie-en-alles-is-gezondheid [2] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/03/25/kamerbrief-over-preventie-in-het-zorgstelsel-van-goede-bedoelingen-naar-het-in-de-praktijk-ontwikkelen-van-resultaten

lees meer >
Nieuwe Health Innovator
07-11-2016

Het team van Vital Innovators is wederom versterkt met een nieuwe Master in Health Innovation. Frank Hengeveld is aangetreden als associate partner bij Vital Innovators. Hengeveld gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de versnelling, opschaling en zichtbaarheid van zorginnovaties. Met zijn achtergrond als ondernemer en senior manager/marketeer rond klantprocessen, zal Hengeveld  zich vanuit gebruikersperspectief richten op schaalbare innovaties met impact in de gezondheidszorg. Hengeveld heeft ruime ervaring in marketing-, communicatie en commercie in de gezondheidszorg bij privaat/publieke organisaties; onder andere bij zorgverzekeraars, binnen de geestelijke gezondheidszorg en rondom vraagstukken over vitale werknemers. Met zijn ondernemende en verbindende kijk op het leven vanuit de patiënt, cliënt en consument realiseert hij oplossingen. “Helaas bereiken veel goede ideeën niet het grote publiek, omdat nog vaak het wiel opnieuw wordt uitgevonden of het nog veel productgerichte innovaties zijn. Mijns inziens is het cruciaal om samen met de passie en energie van de betrokkenen, verbeteringen te realiseren door creativiteit en tools te verbinden en op te schalen via samenwerkingspartners. Met ‘patiënt journeys’ of zorgpaden iteratief blijven co-creëren en opschalen zijn belangrijke succesfactoren”, zegt Hengeveld over zijn nieuwe functie. “Alleen gaat (soms) sneller, maar samen kom je verder, met de impact van innovaties.”  

lees meer >
Programma Give Away Day bekend
01-11-2016

Het volledige programma van de Give Away Day is bekend! Wij bieden u de mogelijkheid om op voorhand casuïstiek aan te leveren zodat we hier actief mee aan de slag kunnen. We doen ons best om u op deze leuke dag zoveel mogelijk kennis mee te geven. Indien u nog geen ticket heeft, schrijf u hier dan snel in!   13:00     Inloop met lunch 13:30     Welkomstwoord Mark de Lange (directeur) 13:45     Workshop ronde 1 1A The Impact Game – Pim Ketelaar. Hoe kunt u de Social Return On Investment methodiek inzetten voor uw eigen innovatie uitdaging. Gezamenlijke uitwerking aan de hand van een casus van één van de deelnemers. 1B Zorg geven – Michiel van Well Een socratisch gesprek over onze waarden, idealen en ambities achter richtinggevende begrippen als: Zorg | Participatie | Autonomie | Zelfregie | Patiënt centraal 14:45     Pauze met mogelijkheid tot boswandeling. 15:15     Workshop ronde 2 2A Intrapreneurship – Maarten Ploeg. Ontketen het ondernemerschap in uw organisatie. 2B Give away – Health Innovators Stel al je vragen dan doen wij ons uiterste best om je verder te helpen. 16:15     Speeddate – Vind de verbinding met gelijkgestemden en kijk waar u elkaar kunt versterken. 16:45    

lees meer >
Give Away Day
24-10-2016

Op donderdag 17 november organiseert Vital Innovators een ‘give away day’.Het wordt een actieve, informatieve maar vooral leuke middag waarop wij zoveel mogelijk kennis weggeven.Reserveer hier alvast uw ticket en blokkeer deze middag vanaf 13:00 in uw agenda, dan houden wij u verder op de hoogte van het programma.

lees meer >
Uitslag evaluatieonderzoek: online inzage labuitslagen werkt geruststellend
13-10-2016

Persbericht Utrecht, 11 oktober De betrokkenheid van patiënten bij hun behandeling neemt toe. En daarmee ook de behoefte aan méér en gerichte informatie. Toegang tot medische gegevens is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Diagnostisch centrum Saltro zet in op een actieve rol van de patiënt en ontwikkelde daarom een uitslagenportaal. Dit portaal geeft patiënten op een toegankelijke en begrijpelijke manier online toegang tot de uitslagen van bloedonderzoek. De ervaringen met het gebruik van het uitslagenportaal zijn veelbelovend. Gebruikers van het portaal geven aan dat het vooral een geruststellende werking heeft. Steeds meer huisartsen bieden patiënten de mogelijkheid om zorgzaken online te regelen. Zo kun je steeds vaker zelf een afspraak inplannen, online zorgvragen stellen en herhaalrecepten bestellen. Toch zijn maar weinig mensen op de hoogte van deze mogelijkheden. De evaluatie van het uitslagenportaal laat zien dat het belangrijk is dat patiënten ervaring opdoen met het gebruik van online diensten. Patiënten willen de dienst vaker gebruiken als ze er eenmaal mee bekend zijn en merken dat het eenvoudig en gebruiksvriendelijk is. Uit de evaluatie van het uitslagenportaal blijkt dat patiënten tevreden zijn over het gebruik van het uitslagenportaal: • Ruim 70% van de gebruikers vindt dat de uitslag duidelijk wordt getoond; • Bijna

lees meer >
eHealth monitor 2016: Verleiden, koppelen en betalen
07-10-2016

Gisteren publiceerde Nictiz de eHealth-monitor 2016, de jaarlijkse State of the Union van Nederland eHealth land. Ondanks de positieve ontwikkelingen rondom de inzet van eHealth in de eerstelijns GGZ valt een aantal hardnekkige belemmeringen op. Die kunnen we alleen adresseren door een tandje bij te zetten in de samenwerking. En ja: ook door meer regie in de zorgpolder. Verleiden Patiënten hebben onvoldoende idee van wat er met eHealth kan. De meerwaarde vanuit patiëntperspectief moet duidelijker worden. Goede voorlichting en communicatie zijn hierbij essentieel: hoe zorg je ervoor dat gebruikers een voor hen goede keuze kunnen maken uit het steeds groter wordende aanbod? Hoe speel je in op de wensen en mogelijkheden van verschillende gebruikersgroepen? Hoe verleid je tot gebruik? Gebruiksgemak en design thinking speelt hier een belangrijke rol. Van belang om hierin samen op te trekken en geleerde lessen te delen. Goed voorbeeld is de rapportage over de opschaling van PAZIO, een uniform eHealth portaal voor zorg en welzijn. Koppelen Nog een hardnekkig obstakel: het gebrek aan uitwisselbaarheid van verschillende informatiesystemen in de zorg. Zorgprofessionals en patiënten hebben er last van als er niet gekoppeld kan worden, het kost de samenleving handenvol geld en is een risico voor de kwaliteit

lees meer >
1 5 6 7 8 9 11