Nieuws

Leren van zorginnovaties in het buitenland
01-08-2016

Innovatief inspelen op transities. Hoe doe je dit als zorgorganisatie? Het lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Toch zijn er een aantal mooie voorbeelden in Nederland te vinden van zorginstellingen die de transities in het zorgstelsel als kans hebben aangegrepen. Inzicht in Nederlandse zorgmarkt Deze zomer nam ik deel aan de Summerschool ‘De Nederlandse Zorgmarkt’. Een 4-daags programma dat meer inzicht geeft in het Nederlandse zorgstelsel. Als health innovator (of liever gezegd niet-beleidsmedewerker) viel het me op dat er een groot gat zit tussen het beleid en de daadwerkelijke praktijk. De vertaalslag van beleid naar praktijk is complex, en zowel overheden als zorginstellingen worstelen hiermee. Een inspirerend verhaal Een van de presentaties over de praktijk inspireerde mij echter enorm: het verhaal van Gaby Coolen, projectmanager bij Pameijer. Een interessant voorbeeld van een organisatie die de veranderingen in het zorgstelsel juist als verbeterkans voor haar eigen organisatie en cliënten heeft aangepakt. In 2012 is Pameijer gestart met de voorbereidingen, zo heeft er onder andere een wijziging in de organisatiestructuur plaatsgevonden. Het aanbod is hierdoor vraaggericht (vanuit de cliënt geredeneerd) opgebouwd. Daarnaast heeft Pameijer verschillende innovatieve concepten uit het buitenland opgepikt, de werkwijze vertaald naar de Nederlandse praktijk en geïmplementeerd. Waarom zelf het

lees meer >
Nieuwe Vitaal Thuis inkoopspecificaties voor thuiszorgtechnologie
25-07-2016

De coalitie Vitaal Thuis publiceerde vandaag een nieuwe versie van haar inkoopspecificaties. Hiermee biedt zij zorgorganisaties richtlijnen voor het aanbesteden en implementeren van thuiszorgtechnologie. Vitaal Thuis helpt zorgorganisaties om hun woon- en zorgaanbod te verbeteren door middel van thuiszorgtechnologie. Het doel van de coalitie is ervoor zorgen dat ouderen en chronisch zieken langer veilig en zelfstandig thuis kunnen wonen. Eisen aan thuiszorgtechnologie In 2015 publiceerde Vitaal Thuis een eerste versie van de inkoopspecificaties. Het is een set eisen die gesteld kan worden aan thuiszorgtechnologie. De wensen van ouderen en cliënten staan hierbij centraal. Zorgorganisaties kunnen zo een meer gefundeerde keuze maken bij het aanbesteden of implementeren van deze technologie. In de inkoopspecificaties zijn eisen opgesteld aan deze technologieën, waaronder dat zij open, toekomstbestendig, schaalbaar en betaalbaar moeten zijn. Verdieping en uitbreiding van de inkoopspecificaties De versie die vandaag verscheen is een verdieping op de eerder verschenen inkoopspecificaties. De inkoopspecificaties 2016 richten zich niet alleen (zoals in 2015) op alarmering en alarmopvolging, beeldzorg, sociale participatie en toegang tot de woning, maar ook op passieve alarmering, leefstijlmonitoring en medicatiedispensing. Vitaal Thuis Vitaal Thuis staat voor langer zelfstandig, veilig en verzorgd thuis wonen door de slimme inzet van technologie. Deze inkoopspecificaties dragen bij

lees meer >
Kampioen zitten moet aan de Pokémon Go
20-07-2016

We zitten te veel. Nederlanders blijken zelfs Europees kampioen zitten. En dit blijkt niet zonder risico’s. Plezier is een mogelijke gamechanger in het stimuleren van bewegen. Dat blijkt wel uit wel uit de hype rondom het spel Pokémon Go. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat we gemiddeld 9 uur per dag zitten. Jongeren tussen 12-20 jaar zitten het meest: 10,4 uur. Nederlanders blijken zelfs Europees kampioen zitten. En dit is niet zonder risico’s. Hoe meer we zitten, hoe groter de kans op allerlei aandoeningen. Zitten wordt het nieuwe roken genoemd. Bewustwording Maar ervaren we dit ook als een probleem? Zitten is vrij onschuldig en je krijgt er niet direct klachten van. Het hoort bovendien bij veel van onze activiteiten, zoals school, werk, reizen en vrije tijd. We zijn ons vaak wel bewust dat meer bewegen goed is. Maar minder zitten is geen doel op zich. De kans dat mensen hier zelf mee aan de slag gaan, is daarmee klein. Vanuit organisaties ontstaat langzaam meer bewustwording dat teveel zitten ongezond is. Zo is staand overleggen steeds normaler. Ook bij Vital Innovators hebben we inmiddels een wekelijkse ‘stand up’ (zie foto). En recent kondigde een cardioloog het eerste staande spreekuur aan. Kleine

lees meer >
Vacature: stagiair marketing & communicatie
11-07-2016

Vital Innovators zoekt een enthousiaste stagiair die net zo warm loopt voor innovatie als wij, om onze marketingcommunicatiestrategie op te zetten en uit te voeren. We werken aan innovatieve projecten met impact. En dat willen we ook laten zien! Daarom willen we structureel meer aandacht geven aan het zichtbaar maken van onze expertise, ervaring en onze projecten. Hiermee willen Vital Innovators scherper profileren. Daarvoor zoeken we een stagiair die een marketingcommunicatiestrategie kan opzetten en uitvoeren. Je houdt je onder andere bezig met: Het in kaart brengen van de identiteit van Vital Innovators en de vertaling hiervan naar een gewenst imago; Het maken van een concurrentieanalyse en bepalen van de positie van Vital Innovators hierbinnen; Het in kaart brengen van de doelgroepen van Vital Innovators: wie zijn zij, wat zijn hun belangen en waar kunnen we ze bereiken? Het vertalen van bovenstaande punten in een marketingcommunicatiestrategie met een duidelijke positionering; Het opstellen van een communicatieplan waarin je beschrijft welke middelen Vital Innovators op welke manier en wanneer in gaat zetten. Het uitvoeren van dit communicatieplan; Het uitvoeren van diverse communicatiewerkzaamheden. Hierbij krijg je ondersteuning van onze marketingcommunicatieadviseur. We verwachten een grote mate van zelfstandigheid en initiatief van je, maar helpen en

lees meer >
Nieuwe paden banen: inspiratie voor innovatie
07-07-2016

Door: Janneke de Groot Mijn coach vroeg mij onlangs wie mij inspireren. Een leuke oefening die al snel leidde tot een lange lijst. Eén van deze personen is Aletta Jacobs. Tijdens een geschiedenisles op de basisschool maakte ik kennis met haar verhaal. Dit maakte destijds enorme indruk op mij. Sindsdien is zij niet meer van mijn persoonlijke ‘inspiratielijst’ weg te denken. Aletta Jacobs is de eerste vrouw in Nederland die aan de HBS ging studeren, daarna naar de universiteit ging en later de eerste vrouwelijke arts werd. Iets wat tot daarvoor ondenkbaar was en voor velen onmogelijk leek. Het lukte haar een nieuw pad te banen. En wat voor pad. Over dit pad zouden later nog duizenden vrouwen lopen, zodat dit een brede geplaveide weg werd. In mijn werk als health innovator haal ik inspiratie uit dit verhaal. Zo werk ik vaak aan de implementatie van innovaties die niet passen in de bestaande werkprocessen of huidige bekostiging. In de praktijk is dit vaak een worsteling om los te komen van de bekende paden. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven op het gebied van preventie of eHealth. Het is hierbij continu zoeken naar nieuwe mogelijkheden om een voorzichtig eerste spoor te maken. Het

lees meer >
Onderzoek inkoopspecificaties van Vitaal Thuis
22-06-2016

Thuiszorgtechnologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan langer verantwoord thuis wonen. Vitaal Thuis is een coalitie die zich inzet om ouderen en chronisch zieken langer veilig en zelfstandig thuis te laten wonen door eenvoudige en betaalbare thuiszorgtechnologie breed toegankelijk te maken. Vilans onderzocht de inkoopspecificaties van Vitaal Thuis. De conclusie is dat deze ambitieus zijn. Een van de initiatieven van Vitaal Thuis is het opstellen van inkoopspecificaties om de inkoopkracht van eindgebruikers te bundelen. Vilans onderzocht in hoeverre het huidige aanbod van producten op de Nederlandse markt op het gebied van alarmering en alarmopvolging overeenkomt met de opgestelde inkoopspecificaties. Download het onderzoeksverslag (pdf) Betere afstemming van vraag en aanbod Inkoopspecificaties opgesteld vanuit het perspectief van de gebruiker zoals Vitaal thuis dat doet, kunnen bijdragen aan een betere afstemming tussen vraag en aanbod. Daarbij is het wel belangrijk dat de eisen die gesteld worden realistisch en haalbaar zijn. Om inzicht te geven in een mogelijke mismatch heeft Vilans een reflectie gedaan op de inkoopspecificaties van Vitaal Thuis. Reflectie op inkoopspecificaties Vilans heeft gekeken in hoeverre de producten die momenteel op de Nederlandse markt worden aangeboden op het gebied van alarmering en alarmopvolging, thuis voldoen of zouden kunnen voldoen aan de inkoopspecificaties

lees meer >
1 7 8 9 10 11