Nieuws

Onderzoek inkoopspecificaties van Vitaal Thuis

Thuiszorgtechnologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan langer verantwoord thuis wonen. Vitaal Thuis is een coalitie die zich inzet om ouderen en chronisch zieken langer veilig en zelfstandig thuis te laten wonen door eenvoudige en betaalbare thuiszorgtechnologie breed toegankelijk te maken. Vilans onderzocht de inkoopspecificaties van Vitaal Thuis. De conclusie is dat deze ambitieus zijn.

Een van de initiatieven van Vitaal Thuis is het opstellen van inkoopspecificaties om de inkoopkracht van eindgebruikers te bundelen. Vilans onderzocht in hoeverre het huidige aanbod van producten op de Nederlandse markt op het gebied van alarmering en alarmopvolging overeenkomt met de opgestelde inkoopspecificaties.

Download het onderzoeksverslag (pdf)

Betere afstemming van vraag en aanbod

Inkoopspecificaties opgesteld vanuit het perspectief van de gebruiker zoals Vitaal thuis dat doet, kunnen bijdragen aan een betere afstemming tussen vraag en aanbod. Daarbij is het wel belangrijk dat de eisen die gesteld worden realistisch en haalbaar zijn. Om inzicht te geven in een mogelijke mismatch heeft Vilans een reflectie gedaan op de inkoopspecificaties van Vitaal Thuis.

Reflectie op inkoopspecificaties

Vilans heeft gekeken in hoeverre de producten die momenteel op de Nederlandse markt worden aangeboden op het gebied van alarmering en alarmopvolging, thuis voldoen of zouden kunnen voldoen aan de inkoopspecificaties van Vitaal thuis. Daarnaast maakte Vilans we een inventarisatie van toekomstige ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de functionele eisen.

Conclusie: inkoopspecificaties ambitieus

Op basis van de reflectie is onze conclusie dat de huidige Vitaal Thuis Inkoopspecificaties V24 Alarmering en alarmopvolging ambitieus zijn, maar dat leveranciers wel in de richting van de Vitaal Thuis specificaties ontwikkelen en aan de meeste specifieke eisen tegemoet kunnen komen. Daarnaast is een verdere onderbouwing gewenst van de achterliggende behoeften, processen en randvoorwaarden bij de gestelde functionele eisen. Bijvoorbeeld waarom de functionele eis dat alarmering buitenshuis met locatiebepaling wordt gesteld en hoe de alarmopvolging hierbij georganiseerd dient te worden.

Meer informatie

Meer Nieuws