Opzet eHealth roadmap en programmaplan voor zorggroepen

Bij huisartsenregio’s West-Friesland, Amstelland en zuid Kennemerland heeft Vital Innovators ondersteund bij de definitie van de meerjarige eHealth roadmap en uitwerking van bijhorend programmaplan

Vital Innovators heeft huisartsenregio’s West-Friesland, Amstelland en zuid Kennemerland ondersteund bij de definitie van de meerjarige eHealth roadmap, als integraal onderdeel van de regio strategie. Hierbij is uiteraard rekening houden met het hoofdlijnenakkoord (HLA) en Toekomst Bestendige Huisartsen Zorg (TBHZ) doelen. De roadmap is in detail uitwerkt tot een programmaplan met digitalisering initiatieven per periode en onze health innovators hebben ondersteund bij de realisatie hiervan.

Allereerst zijn alle relevante regio en beleidsplannen verzameld om als input en framework te dienen voor de daaruit volgende digitalisering behoeftes. Op basis van onze kennis zijn externe (markt) ontwikkelingen, landelijk zorg beleid en beschikbare eHealth mogelijkheden/voorbeelden gedeeld met de besturen. Dit om ook inspiratie op te doen over toekomstige kansen en knelpunten. De interne situatie van elk groep en praktijken is in kaart gebracht en daarna ‘gemapped’ op de eerder gedestilleerde inzichten. In gezamenlijkheid is hiermee de ambitie en strategie voor digitalisering in de regie afgestemd.

Hieruit zijn onderliggende thema’s (aandachtsgebieden) gedefinieerd en uitgewerkt met concrete doelstellingen en ontwikkel fasering. Deze thema’s zijn verder ingevuld met concrete initiatieven, gepland over een 2-3 jaar periode waarmee de doelstellingen gehaald kunnen worden (de eHealth roadmap). Deze overall roadmap is tenslotte weer gedetailleerd in een programmaplan per jaar met activiteiten, budget, tijdslijnen en team inzet per (deel) project.

Vital Innovators heeft een opzet gemaakt voor de programma organisatie met sturing, monitoring en bewaking van de project uitvoering. Onze health innovators hebben daarbij inhoudelijk bijgedragen aan een aantal van de projecten, o.a. HIS selectie, implementatie beeldbellen, opschaling patiëntportalen en inzet regio PGO.

                              

 

Bekijk meer cases

Wij helpen u graag verder

Vul hier uw gegevens in en we komen zo snel mogelijk bij u terug!

Contactgegevens

Wordt jij onze nieuwe collega?

Vul hier je gegevens in en we komen zo snel mogelijk bij je terug.