Projecten

Zorginnovatie.nl

Zorginnovatie.nl, een open co-creatie platform voor zorginnovaties

Op Zorginnovatie.nl kunnen ondernemers en initiatiefnemers hun ideeën voor innovaties in de zorg tonen aan een publiek van zorginnovators (experts, stakeholders en enthousiastelingen). Over de innovaties wordt veel informatie gegeven, waaronder uitleg over het concept, markt, onderneming, financieel en actualiteiten. Tevens worden de belangrijkste vragen van de ondernemer kenbaar gemaakt. Op basis hiervan kunnen zorginnovators ideeën, suggesties en inhoudelijk commentaar geven, waarmee de innovaties verbeterd worden.

Doelstelling platform
Zorginnovatie.nl stelt zich ten doel om de totstandkoming van innovaties in de zorg in Nederland te versnellen en te verbeteren. Acceleratie kan plaatsvinden door 1) het samenbrengen van partijen, 2) het vroegtijdig toetsen van de ideeën aan de markt, 3) het borgen dat aan criteria voor opschaling wordt voldaan, 4) het genereren van specifieke informatie en 5) het vinden van steun en financiering.

Er is een groeiend aantal ondernemers met goede ideeën voor verbetering in de zorg, maar de ontwikkeling verloopt vaak traag bij het doorlopen van de verschillende fasen van innovatie: van idee, concept, ontwikkeling en implementatie naar opschaling. Met Zorginnovatie.nl zijn er nu ook de digitale mogelijkheden om hier versnelling in te brengen.

Belang van stimuleren van zorginnovatie
Zorginnovatie is noodzakelijk om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg in de toekomst te kunnen garanderen. Het innovatief vermogen van de zorg moet worden gestimuleerd. Belemmeringen in de ontwikkeling hebben oorzaken als onvoldoende prikkels, onbekendheid met financierings- en bekostigingsconstructies en het grote aantal stakeholders dat betrokken is bij implementatie van innovatie. Door het bij elkaar brengen van een groot aantal stakeholders en het delen van kennis en ervaringen wordt het innovatieve vermogen gestimuleerd.

Inmiddels is ook de basis van Zorginnovatie.nl verbreed, dankzij de samenwerking van VitaValley met zes regionale innovatienetwerken (Amsterdam Economic Board, Economic Board Utrecht, Health Valley, Healthy Ageing Network Northern Netherlands, Medical Delta en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland). De komende tijd zet de uitgebreide coalitie zich nadrukkelijk in om de zorgsector te stimuleren daadwerkelijk aan de slag te gaan met de innovaties.

 

Meer Projecten