Projecten

Blended Care in het sociaal domein

Blended Care is nog een relatief nieuw begrip in het sociaal domein. De Coöperatie I-Kracht werkt sinds 2013 aan de verdere ontwikkeling van Blended Care in het sociale domein. Om verdere verspreiding van Blended Care te stimuleren, is er de behoefte ontstaan om inzichtelijk te maken wat de werkzame principes van Blended Care zijn, en hoe deze de verschillende betrokken partijen beïnvloeden. Hiertoe is VitaValley gevraagd een SROI-analyse uit te laten voeren vanuit haar onafhankelijke positie als zorginnovatie netwerk. Deze analyse gaat over de ontwikkeling van Blended Care in de brede zin en overstijgt dus het belang van de Coöperatie I-Kracht.

Met VitaValley in de rol als opdrachtgever is de SROI-analyse vervolgens uitgevoerd door Vital Innovators. Dit met de input het bestuur van de Coöperatie I-Kracht, haar leden en verschillende stakeholders van Blended Care in het sociaal domein. Het in kaart brengen van de maatschappelijke kosten en baten draagt bij aan de dialoog tussen de stakeholders over het evidente belang van investeren in innovatief maatschappelijk welzijnswerk. Door gezamenlijk de werkzame principes vast te stellen, komt de weg vrij voor verdere verspreiding van Blended Care binnen het sociaal domein.

Deze SROI analyse is tot stand gekomen met medewerking van:

VGZ, GGzE, Gemeente Zoetermeer, Gemeente Veldhoven, Lumens, Kwadraad, SGZ, Spinn, Traverse, IMW Tilburg, Tinten Welzijn, MJD, Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, Stichting Welzijn Delfzijl, Juvans, Xtra, Noordermaat, Het Olde Ambt & Vivenz.

Download het volledige rapport hier.

 

Meer Projecten