Projecten

eHealth in de draagbare kunstnier

De draagbare kunstnier nadert een stadium waarin concreter invulling gegeven moet worden aan de eisen voor, en voorbereiding op implementatie. De verwachting is dat in de nabije toekomst ICT een steeds grotere rol, zal gaan spelen in de (thuis)dialyse.

Belangrijke randvoorwaarden voor de implementatie van de draagbare kunstnier, en andere flexibele dialysevormen, zijn een goede uitwisseling van het elektronisch patiënten dossier en consultatie op afstand tussen patiënt en zorgverlener.

De Nierstichting heeft Vital Innovators gevraagd om te inventariseren wat de eHealth vereisten zijn om te komen tot een afbakening van de technische scope van de ontwikkeling van de draagbare kunstnier.

Wij vertalen daarbij de gebruikerseisen van de verschillende stakeholders (patiënten, nefrologen, dialyseverpleegkundigen, leveranciers etc.) in high level specificaties op basis waarvan keuzes voor hardware en software gemaakt kunnen worden. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven en coalities, rekening houdende met grootschalige internationale uitrol.

willem-dialyse

Meer Projecten