Projecten

Gezonde Zorg Gezonde Regio

De proeftuin Gezonde Zorg Gezonde Regio is een initiatief van Stichting Rijncoepel, Alrijne Zorggroep, Zorg en Zekerheid, en Zorgbelang Zuid-Holland. Gezonde Zorg Gezonde Regio is één van de negen VWS proeftuinen. Samen werken deze partijen aan meer gezondheid en betere kwaliteit van zorg tegen lagere kosten. De patiënt wordt hierbij in staat gesteld om zelf meer regie te voeren over zijn gezondheid en tegelijkertijd wordt ook de zorgprofessional zo goed mogelijk gefaciliteerd in het zorgproces. De bovenstaande ambities worden gerealiseerd in meerdere deelprojecten. Vital Innovators voert de projectleiding uit van het deelproject ‘De Gezonde Behandelrelatie’.

Het doel van dit deelproject is het ontwerpen en ontwikkelen van een behandelrelatie die aansluit bij het zorgbelang van de chronische patiënt en die de verschillende vormen van zorg integreert. Dit impliceert niet dat de huidige behandelrelatie niet gezond is, maar het verleggen van de focus van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag vraagt om een aantal vernieuwingen en veranderingen. Met de focus op gezondheid en gedrag verplaatst de behandelrelatie zich richting preventie, leefstijl en zelfmanagement en reikt ze verder dan de spreek- of behandelkamer in de zorgpraktijk. Het wordt van belang om de patiënt verder te betrekken bij de zorg voor zichzelf en bij de ontwikkeling van zijn/haar zorgproces.

Zorgverleners in de proeftuin willen de zorg leveren die hun patiënt nodig heeft, en dat is niet vanzelfsprekend hetzelfde als de (protocollaire) zorg waar voor betaald wordt. Vital Innovators maakt gebruik van een binnen de proeftuin ontwikkeld datamodel dat niet uitgaat van het ‘gemiddelde’ resultaat van gezondheidsinterventies, maar van het te verwachten resultaat voor een bepaald persoon, op basis van een groot aantal gegevens over individuele patiënten. Op grond van de voorlopige resultaten in de proeftuin is de verwachting dat er daarmee winst geboekt wordt in de kwaliteit van zorg, de gezondheid van de specifieke populatie en daarmee ook in de zorgkosten.

Meer informatie over dit project is te vinden op www.gzgr.nl

Meer Projecten