Projecten

Vitaal Thuis: Ziekenhuiszorg thuis

Steeds meer zorg vindt plaats buiten de muren van het ziekenhuis – een ontwikkeling die de komende jaren alleen maar zal toenemen. Veel ziekenhuizen zetten om deze reden in op Ziekenhuiszorg Thuis toepassingen. Patiënten krijgen toegang tot hun eigen medisch dossier en er worden meer mogelijkheden gecreëerd om, onafhankelijk van plaats en tijd, zelf de lichaamsfuncties of algemene gezondheidsstaat te meten en hierover te communiceren met hun zorgverlener.

Ondanks de groeiende hoeveelheid initiatieven liggen er grote gezamenlijke uitdagingen op het gebied van;

– Financiering: Duurzame bekostiging bij opschaling: wat zijn de uitkomsten voor de patiënt en wat is de business case voor de zorgaanbieder, leverancier en zorgverzekeraar? Wat is de maatschappelijke business case en welke schotten staan in de weg?

– Technologie: Zowel op het gebied van apparatuur als ICT: welke afspraken moeten er gemaakt worden op het gebied van standaarden en koppelingen ten behoeve van betrouwbaarheid, veiligheid en bestaande zorgprotocollen en kwaliteitsindicatoren?

– Inbedding in het zorgproces: Draagvlak onder patiënten, artsen, (wijk)verpleegkundigen én zorgprofessionals: hoe te zorgen voor duurzame acceptatie en adoptie?

Kortom: Hoe komen we tot veilige, betrouwbare, bruikbare en betaalbare oplossingen die, bij bewezen meerwaarde, breed opgeschaald kunnen worden met maximale maatschappelijke impact?

Dit zijn thema’s waar we gezamenlijk een oplossing voor moeten vinden. Ieder voor zich is geen optie. Te veel initiatieven, proeven en pilots hebben geen duurzaam perspectief en de kennisuitwisseling is beperkt. Hiermee gaat veel tijd, energie en (publiek) geld verloren. Tegelijkertijd liggen er duidelijke kansen voor zowel care als cure organisaties om door samenwerking de kwaliteit van zorg verder te verbeteren en de patiënt daadwerkelijk meer regie te geven.

Gezien de ontwikkelingen, kansen en uitdagingen heeft VitaValley het initiatief genomen voor een programma waarin we met alle stakeholders de krachten bundelen. Ons doel: samenwerken aan brede implementatie van veilige, betrouwbare, bruikbare en betaalbare zorg thuis met behulp van e-health.

Wij bouwen hiermee voort op de succesvolle Vitaal Thuis: Thuiszorgtechnologie coalitie, die sinds 2013 samenwerkt. In de afgelopen jaren groeide Vitaal Thuis uit tot een coalitie van ruim 60 partijen uit de zorg, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Samen werken we aan de implementatie van inmiddels ruim 11.500 Vitaal Thuis gecertificeerde oplossingen in verschillende regio’s. We bundelen onze krachten en creëren randvoorwaarden op het gebied van standaardisering, financiering, digitale vaardigheden en transparantie en vrijheid in keuze voor de cliënt en zorg-professional. U vindt een overzicht van de behaalde resultaten in het digitale magazine van Vitaal Thuis.

Vital Innovators is samen met VitaValley verantwoordelijk voor het programma management van de coalitie.

Meer Projecten