Projecten

Implementatie verkenning Applied Gaming

Vanuit het netwerk van VitaValley is een coalitie ontstaan op het gebied van applied gaming. Het doel van de coalitie is applied games te implementeren, opschalen en indien nodig (door)ontwikkelen.

 

Implementatieverkenning

In 2014 heeft de coalitie applied gaming een implementatieverkenning uitgevoerd. Het eindresultaat hiervan is de whitepaper Let’s Play. Ouderen stimuleren tot bewegen met applied games’. De whitepaper bundelt de beschikbare wetenschappelijke inzichten, evaluaties en praktijkervaringen vanuit de coalitie. De coalitie wil hiermee richting geven aan de verdere (door)ontwikkeling en implementatie van bewegingsgames voor ouderen. De whitepaper geeft inzicht in de kansen en uitdagingen op de korte termijn. Om daadwerkelijk maatschappelijke impact te realiseren is opschaling van belang. We roepen daarom ouderen(organisaties), gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties op om vooral aan de slag te gaan met bewegingsgames. Daarnaast vragen we de gamesector en investeerders het aanbod kwalitatief te verbeteren en verder uit te breiden.

Deelnemers aan de implementatieverkenning waren: Actiz, ANBO, Carintreggeland, Embedded Fitness, Ellis in Wonderland, Hilverzorg, Lentis, Menzis, QLVR, Qwiek, Rijksuniversiteit Groningen, TNO, Universitair Medisch Centrum Groningen, Vital Innovators, VitaValley, VU medisch centrum, Warande en ZuidOostZorg.

Download voor Nederlands: Let’s Play – Ouderen stimuleren tot bewegen met applied games

Download voor Engels: Let’s Play – The deployment of applied gaming to encourage the elderly to excercise

Meer Projecten