Projecten

Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie

In opdracht van de Nierstichting Nederland (NSN) en Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN) een strategisch advies geschreven voor implementatie van zelfmanagement in de nefrologie. Aanleiding hiervoor was het signalement vanuit de NSN en NVN dat zelfmanagement interventies en -hulpmiddelen na ontwikkeling niet vanzelf hun weg vinden naar het nierveld. NSN en NVN hebben hierbij een belangrijke faciliterende rol om patiënten en zorgverleners te voorzien in middelen als het Handboek voor Preventie en Zelfzorg, de STERK-training, Camp Cool, Mijn Niergids en de zelfmanagement­omgeving Mijnnierinzicht.

Met de ‘implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie’ streven we naar het meer inzichtelijk maken van de mogelijkheden om met zelfmanagement aan de slag te gaan voor veldpartijen. Aan de hand van literatuuronderzoek, een workshop, een enquête onder nierpatiënten en interviews met projectleiders en beroepsverenigingen is deze verkenning uitgevoerd.

Dit heeft o.a. interessante inzichten opgeleverd in de behoeften van nierpatiënten, maar ook in praktische succes- en faalfactoren van bestaande zelfmanagementprojecten. De verkenning heeft geleid tot een uitgebreid rapport met concrete adviezen over hoe te komen tot verdere implementatie en opschaling van zelfmanagement in de nefrologie. De resultaten worden door Nierstichting en Nierpatiëntenvereniging benut in het bijstellen van hun beleid en aanpak op dit thema.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janneke de Groot (jdgroot@vitalinnovators.nl)

Meer Projecten