Projecten

De opschaling van PAZIO

Het patiëntenportaal PAZIO is één van de vier initiatieven die sinds 1 februari 2015 ondersteund wordt door ZonMw (stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) bij de opschaling van het portaal. PAZIO heeft inmiddels een stevige basis liggen in de eerstelijnszorg in de regio Utrecht. Door opschaling in deze regio naar meer eerstelijnspraktijken, tweedelijn en het sociaal domein ontstaat een infrastructuur waarmee PAZIO kan uitgroeien tot het nationaal gezondheidsportaal.

PAZIO is een eHealth platform, waarmee zorggebruikers via één digitale voordeur gemakkelijk toegang krijgen tot al hun online zorg- en welzijnsdiensten. Per patiënt worden alle zorgverleners samengevoegd in één overzichtelijk portaal. Door onderlinge koppelingen kunnen zorgverleners blijven werken met hun eigen zorginformatiesysteem.

Bij de opschaling van PAZIO ligt de focus op het ondersteunen van ouderen. Allereerst worden de behoeften van ouderen op het gebied van online zorg in kaart gebracht bij de betrokken zorgorganisaties middels de methode User Driven Innovation. Daarnaast wordt door inzet van een learning community op innovatieve wijze kennis gedeeld en gebruikt als feedback voor de opschaling. En met de organisatie van een invitational willen we in gezamenlijkheid draagvlak creëren voor een gemeenschappelijke, digitale infrastructuur voor patienten in regio Utrecht.

De opschaling van PAZIO wordt gerealiseerd door een consortium van partijen. Door samenwerking in een consortium worden de krachten gebundeld en ontstaat het vermogen om uiteindelijk heel Nederland toegang te geven tot digitale zorg. Het consortium onder leiding van zorginnovatienetwerk VitaValley bestaat vooralsnog uit PAZIO, PAZIO Patiëntenpanel, UMC Utrecht, Gezondheidscentrum Maarssenbroek (GCM), U-zorg, Saltro en Economic Board Utrecht (EBU). Vital Innovators geeft namens VitaValley invulling aan het projectmanagement.

Meer Projecten