Projecten

Carante Groep: beeldzorg voor cliënten met een verstandelijke beperking

Binnen Carante Groep hebben 12 zorgorganisaties met elkaar de samenwerking gezocht. Zij ontwikkelen samen zorginnovaties , en werken samen aan ICT-en HR-oplossingen die de primaire zorgprocessen ondersteunen.

Vier van de organisaties binnen Carante Groep hebben nu de handen ineen geslagen om te komen tot een gezamenlijke beeldzorgoplossing. Natuurlijk met als doel om “meer met minder” te kunnen doen en kosteneffectief te werken. Maar minstens even belangrijk is de mogelijkheid om de cliënt meer “in zijn kracht” te plaatsen en een betere kwaliteit van leven te geven.

Het programma Beeldzorg moet inzicht geven in hoe dit bereikt kan worden. Daarbij moet geschetst worden hoe het zorgproces er uit zou moeten zien wanneer beeldzorg daarin geïntegreerd is. Daaruit vloeien dan weer eisen voort aan de competenties van en opleidingen voor de medewerkers, het implementatie- en veranderplan, maar ook aan de functionaliteit en de techniek van de beeldzorgoplossing zelf. Door middel van een (sociale) business case moet duidelijk worden hoe de kosten en baten van beeldzorg voor de verschillende stakeholders er uit zien.

Vital Innovators verzorgt het programmamanagement van dit project voor Carante Groep.

Meer Projecten