Programma management VIPP Huisartsen (OPEN) in vier regio’s

Een team van onze health innovators begeleidde regio’s West Friesland, ‘t Gooi, Amstelland en zuid- en midden Kennemerland bij de projectleiding en uitvoering van het 3-jarig OPEN programma.

Een team van onze health innovators heeft regio’s West Friesland, ‘t Gooi, Amstelland en zuid- en midden Kennemerland begeleidt bij de projectleiding en uitvoering van het 3-jarig OPEN programma.

Naast de overall project en programma leiding heeft Vital Innovators, samen met de interne projectleiders, gezorgd voor uitrol van patiëntportalen bij nagenoeg alle 350 praktijken, ontsluiting van het H-EPD via PGO’s en opschaling tot 20% gebruik van online inzage.

                                                 

Aanpak

Doel van het OPEN programma is om online inzage door patiënten in het H-EPD te realiseren en op te schalen. Per regio coalitie van huisartsenpraktijken is een uitvoerig activiteitenplan opgezet en uitgevoerd om aan de verschillende landelijke eisen te voldoen.

Door het ondersteunen van meerdere regio’s kon Vital innovators snel kennis en ervaringen delen en hoefde het wiel niet telkens opnieuw te worden uitgevonden. Onze programmamanager heeft daarnaast ook bijgedragen aan landelijke verbeteringen, zowel binnen de klankbordgroep van het OPEN programma bureau als binnen interVIPP werkgroepen om o.a. de landelijke PGO uitrol te verbeteren.

Activiteiten

De regio teams waren verantwoordelijk voor alle activiteiten in de periode 2020-2022:

 • Strategische afstemming met directie en leden; integreren van het OPEN activiteiten plan binnen de regio digitalisering ambities en eHealth roadmap
 • Programmaplanning, voortgang monitoring, budget bewaking, rapportage en verantwoording naar stuurgroep, OPEN bureau en VWS
 • Regio (en landelijke) afspraken en contractering van leveranciers van portalen en DVZA’s
 • Configuratie en activatie van online inzage via portalen en PGO’s bij alle praktijken
 • Werkproces aanpassingen en instructies voor het werken met online inzage
 • Training sessies en webinars (53 in totaal) voor alle praktijken en medewerkers
 • Tevredenheidsonderzoek bij patiënten met resulterend eHealth optimalisatie plan
 • Ontwikkeling, uitrol en inzet van communicatie middelen naar patiënten en praktijken.
 • Promotie van online inzage, patiëntportaal en PGO via verschillende kanalen
 • Collectie en deling van goede voorbeelden met alle medewerkers ten behoeve van opschaling van de geïmplementeerde digitale platformen
 • Individuele support voor praktijken bij de inzet van patiëntportalen en PGO’s

Resultaat

Alle projectactiviteiten zijn binnen budget voor 31 december 2022 uitgevoerd en in alle regio’s is voldaan aan alle eisen van VWS.

Het meest waardevol is echter dat in de trajecten een significante stap is gezet in verdere digitalisering van de huisartsenzorg in de regio’s.

Op het beschikbare fundament van de portalen en PGO toegang kan de komende jaren verder worden gebouwd met andere eHealth initiatieven bijvoorbeeld om invulling te geven aan Toekomst Bestendige Huisartsen Zorg (TBHZ) en Meer Tijd Voor De Patiënt (MTVDP) doelen.

Bekijk meer cases

Kwartiermaker Ziekenhuiszorg Thuis

We hebben het programmamanagement ingevuld voor het samenstellen van een landelijke coalitie met als doel bewustwording en brede implementatie van veilige, betrouwbare, bruikbare en betaalbare zorg thuis met behulp van e-health.

Lees verder »

Wij helpen u graag verder

Vul hier uw gegevens in en we komen zo snel mogelijk bij u terug!

Contactgegevens

Wordt jij onze nieuwe collega?

Vul hier je gegevens in en we komen zo snel mogelijk bij je terug.