Regie nieuw Ketenzorg Informatie Systeem

Vanuit de rol van projectmanager heeft Vital Innovators de 140 huisartsenpraktijken van HOOG ontzorgt bij de implementatie van een nieuw KIS én nieuwe zorgprocessen.

Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland (HOOG) vroeg ons om te helpen met het implementeren van een nieuw ketenzorgsysteem voor alle huisartspraktijken. Daarnaast was het onze taak om nieuwe processen te implementeren en bestaande processen te verbeteren, alles binnen 6 maanden.

Het doel was om alle zorgprogramma’s in VIPLive te implementeren, inclusief GLI, geharmoniseerd en geoptimaliseerd, bij alle praktijken, ketenpartners en zorggroepen, voor 1 oktober 2022. Belangrijk hierbij was om alle betrokkenen zo veel mogelijk te ontzorgen.

De 3 principes voor een succesvolle innovatie implementatie

We hebben gewerkt volgens de drie principes die we altijd gebruiken in dit soort trajecten: verbinden voor impact, ontwerpen & implementeren voor impact en meten voor impact.

Dit betekent dat we alle stakeholders en andere partijen hebben samengebracht en een sterke projectgroep hebben samengesteld, een gestructureerd projectplan hebben opgesteld met aandacht voor ontlasting van huisartsen en andere zorgverleners en patiënten, en een tweewekelijks overleg hebben georganiseerd om de risico’s en activiteiten goed te beheersen. Dankzij deze aanpak hebben we dit traject binnen de gevraagde doorlooptijd afgerond.

Onze rol in dit traject was vooral om te zorgen voor een goede inbedding van alle procesveranderingen die er altijd zijn bij de implementatie van nieuwe systeem én een juiste aansluiting bij de nieuwe processen.

Resultaten voor HOOG

Nu werken alle stakeholders met het nieuwe systeem, waarbij we nieuwe zorgpaden en processen hebben geïmplementeerd. HOOG is tevreden met het nieuwe systeem en de verbeterde processen voor de belangrijkste zorgprogramma’s voor diabetes, COPD en CVRM. Daarnaast zijn andere zorgpaden en processen, zoals GLI, Fundus, consultvoorbereiding en financiële afhandeling, geïntegreerd in het nieuwe systeem.

Bekijk meer cases

Wij helpen u graag verder

Vul hier uw gegevens in en we komen zo snel mogelijk bij u terug!

Contactgegevens

Wordt jij onze nieuwe collega?

Vul hier je gegevens in en we komen zo snel mogelijk bij je terug.