Nieuws

Uitslag evaluatieonderzoek: online inzage labuitslagen werkt geruststellend

Persbericht Utrecht, 11 oktober

De betrokkenheid van patiënten bij hun behandeling neemt toe. En daarmee ook de behoefte aan méér en gerichte informatie. Toegang tot medische gegevens is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Diagnostisch centrum Saltro zet in op een actieve rol van de patiënt en ontwikkelde daarom een uitslagenportaal. Dit portaal geeft patiënten op een toegankelijke en begrijpelijke manier online toegang tot de uitslagen van bloedonderzoek. De ervaringen met het gebruik van het uitslagenportaal zijn veelbelovend. Gebruikers van het portaal geven aan dat het vooral een geruststellende werking heeft.

Steeds meer huisartsen bieden patiënten de mogelijkheid om zorgzaken online te regelen. Zo kun je steeds vaker zelf een afspraak inplannen, online zorgvragen stellen en herhaalrecepten bestellen. Toch zijn maar weinig mensen op de hoogte van deze mogelijkheden. De evaluatie van het uitslagenportaal laat zien dat het belangrijk is dat patiënten ervaring opdoen met het gebruik van online diensten. Patiënten willen de dienst vaker gebruiken als ze er eenmaal mee bekend zijn en merken dat het eenvoudig en gebruiksvriendelijk is.

Uit de evaluatie van het uitslagenportaal blijkt dat patiënten tevreden zijn over het gebruik van het uitslagenportaal:
• Ruim 70% van de gebruikers vindt dat de uitslag duidelijk wordt getoond;
• Bijna 90% van de gebruikers vindt de toelichting bij de uitslag begrijpelijk ;
• Bijna 90% van de gebruikers wil een volgende keer weer gebruik maken van deze mogelijkheid.

Bekijk de resultaten in de Infographic 

Het uitslagenportaal is ontwikkeld in samenwerking met huisartsen en is op dit moment beschikbaar via de websites van huisartsen. Het gebruik van het uitslagenportaal neemt momenteel een vlucht. Bijna 100 huisartsen bieden patiënten de mogelijkheid hun labuitslag online in te zien. In het afgelopen jaar bekeken ruim 4000 patiënten hun uitslag. Deelnemende huisartsen zien het portaal als een waardevolle toevoeging voor de praktijk en voor patiënten.

De deelnemende huisartsen behoren tot een vooruitstrevende kopgroep. Slechts 10% van de huisartsen biedt patiënten de mogelijkheid om zelf uitslagen in te zien. Saltro stelt daarom het uitslagenportaal gratis beschikbaar aan huisartsen. En overweegt daarnaast om het portaal rechtstreeks voor alle patiënten beschikbaar te maken. Een goed geïnformeerde patiënt die de beschikking heeft over zijn data, kan een veel actievere rol spelen in het contact met zorgverleners en in de eventuele behandeling. Dat dient voorop te staan.

Vital Innovators werkt samen met Saltro aan de doorontwikkeling van het uitslagenportaal. Meer info is te vinden op www.saltro.nl/uitslagenportaal

 

 

 

 

Meer Nieuws