Nieuws

Upgrade uw VIPP aanvraag met Vital Innovators

Wat is de VIPP regeling?

‘’In 2020 hebben alle Nederlanders digitaal toegang tot hun eigen medische gegevens’’, dit is het uitgangspunt van de visie Zorg voor 2020 die is opgesteld door de NVZ. Om regie te kunnen voeren op de eigen gezondheid, is een betere informatiepositie voor de patiënt nodig. Toegang tot de eigen gegevens is daarvoor een vereiste. Om dit te bereiken zullen ziekenhuizen moeten investeren in ICT en vergt dit aanpassingen van de werkwijze van de instelling en zorgprofessionals. Ter stimulatie trekt minister Edith Schippers (VWS) de komende drie jaar 105 miljoen euro uit. Dit alles valt binnen het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP). Het VIPP-programma zorgt voor een stevige impuls om dit mogelijk te maken. Hierbij hebben de instellingen een resultaatverplichting om voor de impuls in aanmerking te komen. VIPP is ontwikkeld door NVZ, in samenwerking met het ministerie van VWS. Het programma loopt tot 1 januari 2020. De kaders voor de subsidieregeling voor ziekenhuizen zijn bekend. De regeling voor revalidatie, dialyse en categorale instellingen volgt later dit jaar. Dit programma zal dezelfde doelstellingen hebben, maar mogelijk met andere accenten.

Er zijn subsidies voor verschillende modules mogelijk, waarbij het ontsluiten van de medische gegevens voor de patiënt via een patiëntportaal of persoonlijke gezondheidsomgeving centraal staat. Tevens ligt er veel nadruk op het ontwikkelen van een actueel, digitaal medicatieoverzicht en de digitaal versturen van recepten. Daarnaast is een zogenaamde Koplopersubsidie beschikbaar, met als doel om geleerde lessen van ziekenhuizen die bepaalde stappen al gezet hebben, zo snel mogelijk te delen met ziekenhuizen die deze stappen nog aan het zetten zijn. Per ziekenhuis is bijna 1 miljoen euro aan subsidie beschikbaar.

De waarde van Vital Innovators voor uw VIPP-aanvraag

Uw ziekenhuis heeft door middel van de VIPP subsidie de mogelijkheid om voor haar patiënten versneld digitale toegang tot hun medische gegevens te organiseren. U kunt zelfstandig een patiëntportaal of persoonlijke gezondheidsomgeving ontwikkelen, maar innoveren doe je niet alleen. Samenwerken is een voorwaarde voor succesvolle innovatie en implementatie. Vital Innovators is in staat om vruchtbare, duurzame samenwerkingen of coalities te smeden op basis van een gestructureerde aanpak. Het doel: een effectievere en snellere implementatie van uw VIPP doelstellingen.

Learning community

Het delen van de geleerde lessen gaan we doen in een zogenaamde learning community. Hierin is het implementatieproces bottom-up georganiseerd en ligt de focus op het leren van en met elkaar. De deelnemende organisaties krijgen hierbij de ruimte om hun eigen aanpak te kiezen. De learning community bestaat in de basis uit de projectleiders van de deelnemende ziekenhuizen. Op gezette tijden wordt deze groep uitgebreid met andere leden uit het projectteam en andere stakeholders, zoals de eerdergenoemde Raad van Bestuur of patiënten. Uiteraard kunnen wij u ook het programmamanagement van de implementatie van het patiëntportaal of PGO binnen uw organisatie voor u uitvoeren.

Programma management

Het programma management van de coalitie wordt uitgevoerd door Vital Innovators. Onder haar verantwoordelijkheid worden diverse innovatie –  en implementatie experts ingezet en worden de verschillende activiteiten en deliverables begeleid. Vital Innovators heeft ruime ervaring met het opzetten en begeleiden van samenwerkingsverbanden en learning communities, waarbij de ervaringen over onze aanpak erg positief zijn bevonden door onze opdrachtgevers.

Vital Innovators is een onafhankelijke en sociale onderneming gericht op het verbeteren en vernieuwen van de gezondheidszorg. We initiëren en begeleiden zorginnovatieprojecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven en kwaliteit en betaalbaarheid van zorg. De focus ligt hierbij op het implementeren en opschalen van innovaties en het delen van de opgedane kennis hierover.

Voor andere voorbeelden van dergelijke innovaties, kunt u kijken naar onze projecten.

Voor verdere vragen of informatie kunt u gerust contact opnemen met Pasquelle van Ruiten via pvanruiten@vitalinnovators.nl of op 06-57 11 93 73.

 

 

Meer Nieuws