Nieuws

Vitaal Thuis goes east!

Vitaal Thuis is één van de pijlers voor de Utrechts-Taiwanese samenwerking voor langer zelfstandig thuis wonen. De deelnemende partijen ontwikkelen in een pilot geïntegreerde technologie en dienstverlening voor deze mensen. De gemeente Utrecht, SquareX, VitaValley, Hogeschool Utrecht en Economic Board Utrecht hebben onlangs hun handtekening gezet onder een ‘memorandum of understanding’ om deze samenwerking vorm te geven.

Vital Innovators verzorgt het programma management voor Vitaal Thuis.
Zie meer hier.

Over Vitaal Thuis

Thuiszorgtechnologie is een cruciale sleutel om ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen.
Met één druk op de knop professionele hulp inroepen, slimme sensoren die mensen thuis in de gaten houden, beeldbellen met een verpleegkundige: de voorbeelden zijn legio en de beloften groot. Desondanks is er van grootschalige toepassing nog geen sprake.

Huidige oplossingen zijn veelal versnipperd, incompatibel en kostbaar. De keuzevrijheid is beperkt. Hierdoor is het maatschappelijke potentieel van thuiszorgtechnologie onderbenut.

VitaValley nam daarom het initiatief voor Vitaal Thuis: een coalitie van inmiddels ruim 50 partijen uit de zorg, het bedrijfsleven en kennisinstellingen die, samen met een gebruikerspanel, samenwerken aan de grootschalige implementatie van thuiszorgtechnologie.

Meer Nieuws