Nieuws

Vitaal Twente ontvangt subsidie om inwoners gezonder te maken

Vitaal Twente ontvangt subsidie voor preventiecoalities van VWS. Dat betekent versnelling van interventies voor een vitale regio. Vital Innovators feliciteert met trots het bestuur met deze mijlpaal!

24 augustus 2017
Het ministerie van VWS wil een impuls geven aan de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten die gezamenlijk werken aan het verbeteren van de gezondheid van kwetsbare inwoners. Daarbij krijgt preventie extra aandacht. De eerste zogenoemde Preventiecoalities zijn inmiddels een feit: VWS kende gisteren een subsidie toe aan onder andere ’Vitaal Twente’. Deze Stichting is een samenwerkingsverband van zorgverzekeraar Menzis, de 14  Twentse gemeenten, Universiteit Twente, Saxion, ROC Twente, GGD Twente, Roesingh Research&Development en Carint Reggeland.

Vitaliteit van kwetsbare groepen

Vitaal Twente werkt aan het verbeteren van de vitaliteit van kwetsbare inwoners bij wie dit, als gevolg van gezondheidsrisico’s, het meest onder druk staat, zoals kinderen met overgewicht en ouderen. Op die laatste groep is in eerste instantie de focus gericht: Vitaal Twente ondersteunt ouderen bij het vergroten van de regie op hun eigen vitaliteit door middel van door technologie ondersteunde innovaties.

Twente de vitaalste regio van Nederland
In 2016 besloten de samenwerkingspartners om van Twente de vitaalste regio van Nederland te maken. Onder de naam Stichting Vitaal Twente ontwikkelen deze partners vitaliteitsinitiatieven. Regionale (technologische) bedrijven, organisaties en burgers zijn intensief bij deze initiatieven betrokken.

Meer Nieuws