Nieuws

Vital Innovators meet de impact van zorginnovaties

Het meten van maatschappelijke impact wordt steeds belangrijker voor innovaties in de gezondheidszorg. De schaarse middelen en capaciteit dwingen tot keuzes welke innovaties worden geïmplementeerd en opgeschaald. Het meten van impact wordt gebruikt om het maatschappelijk rendement vooraf te voorspellen, te monitoren of te evalueren. Vital Innovators maakt gebruik van de internationale Social Return On Investment (SROI) methodiek voor het meten van maatschappelijke impact.

ROI, Return On Investment is een bekend begrip: een eenvoudige ratio die weergeeft hoeveel er terugverwacht kan worden bij het nemen van een investering. Maar wat als bij voorbaat vaststaat dat de investering voor u niet financieel rendabel is, maar wel maatschappelijk relevant? Wat als de beoogde doelstelling niet in euro’s uit te drukken lijkt? Wat als niet gezocht wordt naar meer geld, maar naar meer dan geld? Daar biedt de SROI, de Social Return On Investment, uitkomst. Hierbij wordt niet alleen gekeken hoeveel een financiële investering oplevert, maar wordt ook gemeten wat de impact is voor de maatschappij.

Afbeelding7

Aan de hand van de SROI-methodiek worden alle stakeholders, investeringen en opbrengsten van een innovatie inzichtelijk. Hierbij wordt niet alleen de economische winst van een innovatie berekend, maar ook het maatschappelijk rendement dat voor de verschillende stakeholders gecreëerd wordt. Om de investeringen en opbrengsten goed met elkaar te kunnen vergelijken worden alle waarden naar euro’s omgerekend.

Hierbij hanteren we de 7 internationaal erkende SROI principes:

Afbeelding4

Vital Innovators heeft veel ervaring met het maken van SROI analyses voor o.a.

honingraad

Het proces en de uitkomst van de SROI leiden veelal tot inzicht bij de stakeholders om budgetten te her-alloceren. Typische situatie bij zorginnovatie: kosten en baten vallen niet bij eenzelfde stakeholder. De SROI maakt dat heel duidelijk en geeft richting aan een herverdeling die wel lonend is voor alle stakeholders zodat er wel impact wordt gemaakt.

Lees hier het artikel ‘Impact boven winst’ van Vital Innovators over het gebruik van de SROI methode.

Interesse in de SROI van uw innovatie? Wilt u inzicht in maatschappelijke impact en in de businesscase voor alle betrokken stakeholders? Of de SROI methode inzetten voor waardegedreven contractering?

Neemt u dan contact met Pim Ketelaar, Senior Health Innovator bij Vital Innovators.

 

Meer Nieuws