Nieuws

Vital@Home in a Man Made Blue Zone

Op 1 juni hebben het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), de Healthy Life Alliance, de Nationaal Coördinator Groningen en de Economic Board Groningen een intentieverklaring getekend waarmee zij de ambitie uitspreken huizen in het aardbevingsgebied ‘levensloopbehendig’ te maken. Dat betekent dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, ook als zij op den duur zorg nodig hebben.

Onder de noemer ‘Vital@Home in a Man Made Blue Zone’ werken de partijen samen aan een duurzame combinatie van bouw, technologie en sociale innovatie. De betrokken partijen ontwikkelen een pakket aan oplossingen voor een zorgvastgoed-object in het gebied, dat bijdraagt aan kwaliteit van leven van de bewoners en antwoorden biedt op de uitdagingen van het toekomstige zorglandschap.

Vital@Home (Vitaal Thuis) is hiermee één van de pijlers onder deze samenwerking.

Lees meer hier.

Meer Nieuws