Nieuws

Waardegedreven contractering voor zinniger en zuiniger zorg. Maar hoe meet je waarde eigenlijk?

Waardegedreven contractering is hot. Steeds meer zorg wordt gecontracteerd op kwaliteit in plaats van op kosten. We zien een verschuiving van indicatoren die zich richten op faciliteiten en processen naar indicatoren die de uitkomsten van zorg inzichtelijk maken. Ook patiëntervaringen spelen een steeds grotere rol. Op zich niets nieuws, dit gedachtegoed speelt al jaren om de juiste prikkels aan te brengen voor zinnige en zuinige zorg.

Termen als uitkomstfinanciering, Value Based Healthcare en shared savings gingen in de afgelopen contracteringrondes regelmatig over de bestuurstafels van ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Maar de vertaling van dit gedachtegoed naar de weerbarstige praktijk van de zorginkoop bleek ingewikkeld. Welke waardes vinden we belangrijk? Welke indicatoren spreken we af? Op welke termijn maken we afspraken? Wat als de kosten en baten van een innovatieve aanpak niet op dezelfde plek vallen?

Van retoriek naar contract

Het afgelopen jaar is er echter een kentering zichtbaar van retoriek naar realiteit: steeds meer waardegedreven contractering komt daadwerkelijk van de grond. Zo kondigden Menzis en Santeon vorig voorjaar de start van een value based healthcare project aan.

CZ en VGZ maakten met Ziekenhuis Bernhoven afspraken over betere zorg door minder te behandelen. De afgelopen twee jaar is het aantal (dure) operaties in Bernhoven flink gedaald. Het ziekenhuis voert bijvoorbeeld maar liefst 23 procent minder liesbreukoperaties uit. Andere ziekenhuizen en zorgverzekeraars zien in Bernhoven de toekomst van de zorg in Nederland.

Deze week bleek dat Catharina Ziekenhuis de vruchten plukt van waardegedreven contractering. Het ziekenhuis krijgt van zorgverzekeraar CZ een extra beloning voor de verdere uitbouw van de kwaliteit van de hartzorg.

Kwaliteit van leven meten

Een belangrijke pijler voor waardegedreven contractering is de door patiënten ervaren kwaliteit van leven. Maar dit is tegelijkertijd een lastige indicator om eenduidig te meten en om vervolgens in contractering om te zetten. Winst in kwaliteit van leven is niet meteen te incasseren als kostenbesparing. En zo zijn er meer uitdagingen om waardegedreven contractering tot business as usual te maken bij zorginkoop. Daardoor zijn de transactiekosten van de huidige contracten relatief hoog.

Social Return on Investment

Vital Innovators is gespecialiseerd in het maken van Social Return on Investment (SROI) analyses voor zorginnovaties en contractering. Aan de hand van de SROI-methodiek worden alle stakeholders, investeringen en opbrengsten (inclusief kwaliteit van leven) van een innovatie inzichtelijk. Gezamenlijk maken de stakeholders afspraken over welke waardes (uitkomsten) van belang zijn en wat de indicatoren zijn om deze uitkomsten te meten. En maken zij afspraken over welke meetinstrumenten nodig zijn als er onzekerheid is over bepaalde uitkomsten.

Het proces en de uitkomst van de SROI leiden veelal tot inzicht bij de stakeholders om budgetten te her-alloceren of om anders te contracteren. Dus ook voor waardegedreven contractering is de SROI methode een belangrijk hulpmiddel.

Interesse in de SROI van bij waardegedreven contractering?
Neemt u dan contact met Pim Ketelaar, Senior Health Innovator bij Vital Innovators.

 

 

Meer Nieuws