Sociale onderneming met een missie

Vital Innovators is een sociale onderneming. Wij realiseren schaalbare innovaties met een positieve bijdrage voor de kwaliteit en betaalbaarheid van de gezondheidszorg.

Verbinden voor impact

Innoveren doe je niet alleen. Samenwerken is een voorwaarde voor succesvolle innovatie in de zorg. Alleen door het bundelen van krachten kunnen echte doorbraken en duurzame vernieuwingen in de zorg worden gerealiseerd. We maken hiervoor gebruik van ons uitgebreide eigen netwerk en dat van VitaValley. Wij zijn in staat om vruchtbare, duurzame samenwerkingen te smeden op basis van een gestructureerde aanpak. We noemen dat ‘Verbinden voor impact’. Lees meer in onze factsheet

Meten van impact

Met zorginnovaties realiseren wij meetbare impact. Welke stakeholders zijn betrokken, en waar vallen welke kosten en baten? Door gebruik te maken van de Social Return on Investment (SROI) methodiek meten wij wat er toe doet. En kunnen wij de randvoorwaarden voor succesvolle, duurzame implementatie concluderen. We noemen dat ‘Meten van impact’. Lees meer in onze factsheet .

Implementeren voor impact

Implementatie en opschaling leidt tot impact. Vital Innovators begeleidt zorginnovaties naar een succesvolle invoering in de praktijk. We ‘doen’ zorginnovatie en maken het verschil. Daar ligt onze passie. Voor de implementatie en opschaling van innovaties beschikken wij over uitgebreide expertise. Door ons netwerk kennen we de juiste ingangen, waardoor we innovaties weten te versnellen.